Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning av lærlinger

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Ja
Høst
Bjørkelangen, Nettstudier

Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger - Fagskolen Oslo Akershus

Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger har som formål å kvalitetssikre opplæring i bedrift, gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring. Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlingene innenfor alle fagretninger. Videre at kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring styrkes og at status for instruktører og faglige ledere som veileder lærlinger heves.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca 10 uker er integrert i utdanningen.

Hva lærer jeg?

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg teoretisk og praktisk kompetanse med dypere for­ståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning.

Kommu­nika­sjons­ferdigheter står i fokus. Det innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere/pasienter, pårørende, elever/studenter, samt kvalifisere til kollegaveiledning. Bevisst­gjøring av egen funksjon og rolle står sentralt i utdanningen, og studenten blir oppøvd til analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen og andres yrkesutøvelse.

Etter endt utdanning skal du ha tilegnet deg en bedre forståelse av hvordan roller, gruppeprosesser og andre faktorer påvirker samhandlingen, og benytte dette som veileder.

Organisering av studiet

  • Studiested: Bjørkelangen videregående skole
  • Studiet gjennomføres på deltid over ett skoleår.
  • Det er til sammen fire samlinger á tre dager i løpet av studiet (totalt 12 undervisningsdager). Samlingene gjennomføres på torsdager, fredager og lørdager.
  • Mellom samlingene gjennomføres ukentlig nettbasert veiledning på nett.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning

Kostnader

Studiet er støttet av Statens Lånekasse for høyere utdanning.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning av lærlinger.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Veiledning av lærlinger:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!