Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeidFagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Med denne utdanningen vil du få økt kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Du vil utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på­rørende, andre etater og institusjoner m.m.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisprosjektperiode på ca 10 uker er integrert i utdanningen. Etter endt utdanning kan du jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner.

Hvorfor velge helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring og dette stiller krav til økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid.

Emner i studiet

Studiet i psykisk helsearbeid tar for seg følgende emner:

 • Grunnlagselementer i helse- og sosialfagarbeidet
 • Teorier og arbeidsmåter innen psykisk helsearbeid
 • Psykiske problemer og lidelser
 • Behandlingsformer og metoder
 • Etiske retningslinjer
 • Grunnlagstenkning og lovverk i psykisk helsearbeid
 • Kommunikasjon, samhandling, konfliktløsning
 • Fordypningsprosjekt
 • Relasjonskompetanse innen psykisk helsearbeid

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelig for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill, evt. med bruk av video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og underveisvurdering. Læringsarbeidet støttes med bruk av digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Der vil du få mere spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Du vil også være mer attraktiv på arbeidsmarkedet med din økte kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).

For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til helsefag er: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning. Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år.

Kostnader

Studiet er støttet av Statens Lånekasse for høyere utdanning.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!