Vis studentum.no som: Mobil

Klima, energi og miljø (KEM)

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Deltid
4 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Klima, energi og miljø (KEM)

Klima, energi og miljø - KEM

Fagskoleutdanning i Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger vil i framtiden bli ettertraktet. Velger du å studere KEM, vil du ha gode arbeidsmuligheter ettersom dagens byggebransje har mangel på slik kompetanse. 

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisa­sjoner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeids­markedet. Undervisningen vil variere mellom tradisjonell klasse­romsundervisning, ekskursjoner, gjeste­lærere, gruppe- og prosjektarbeid.

Med denne utdanningen er du godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg og som prosjekt­leder og arbeidsleder innen disse områdene. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Emner i studiet

KEM-studiet er bygget opp av 9 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng:

 • Realfaglige redskaper
 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • LØM (Ledelse, økonomi, markedsføring)
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggesaken - for tekniske installasjoner
 • VVS-prosjektering og systemforståelse
 • Elektro og automatisering
 • Valgbart emne for fordypning (eksempler: Prosjektledelse, Teknisk tilstandsanalyse, BIM, og Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg).
 • Hovedprosjekt

Organisering av studiet

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium med undervisning på kveldstid og i helger (det vil vanligvis dreie seg om 2 kvelder pr uke + annenhver lørdag). Studiet går da over 4 år.

Utdanningen er organisert med lærerstyrt undervisning og veiledning, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium. I tillegg benyttes It's learning som elektronisk læringsplattform.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Kostnader

Studiet er støttet av Statens Lånekasse for høyere utdanning.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Klima, energi og miljø (KEM).

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Klima, energi og miljø (KEM):

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!