Vis studentum.no som: Mobil

Hverdagsmestring

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Deltid
1 år (nettbasert)
Fagskole

Hverdagsmestring

hverdagsmestring fagskoleutdanning

Hverdagsmestring – fagskoleutdanning for helsearbeidere

Målgruppen for studiet Hverdagsmestring er helsearbeidere som jobber med utviklingshemmede, eller som ønsker å jobbe innen dette fagfeltet.

Kommunene vil i årene fremover ha betydelig fokus på at innbyggere i størst mulig grad skal settes istand til å takle egne liv. Målet er å utsette behovet for tyngre omsorgstjenester så lenge som mulig.

Dette er en dreining som gjør at helseyterne må benytte andre og nye arbeidsmetoder enn i dag. På bakgrunn av økende behov for faglig kompetanse, spesielt i hjemmesykepleien, har vi i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet planen for studiet.

Organisering

  • Nettbasert deltidstudie over ett år.
  • Fire 3-dagers samlinger (september, november, januar og mars).
  • Det vil bli gitt veiledning mellom samlin­gene.
  • Ved studiestart er det lagt opp til 6 timers IKT kurs.
  • Studiet gir 30 fagskolepoeng.

Studiested

  • Rud videregående skole.
  • Bjørkelangen videregående skole.

Jobbmuligheter

Hjemmetjenesten; hjemmehjelp og hjemmesykepleien, omsorgsboliger og dagsenter.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis. 

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 fagskolepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Hverdagsmestring.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Hverdagsmestring:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!