Vis studentum.no som: Mobil

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Oslo, Strømmen

Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg er en videreutdanning for helse, sosial- og oppvekstpersonell som har videregående opplæring innen helse, sosial- og oppvekstfagene.

Etter endt utdanning vil du ha tilegnet deg kompetanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Du skal kjenne til hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder

Hvorfor velge helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring og dette stiller krav til økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid.

Organisering av studiet

Studiet i helse, aldring og aktiv omsorg går over 2 år deltid, med en fast undervisningsdag i uken. I studiet inngår en praksisperiode på 10 uker sammenhengende som starter januar siste studieår.

Studiet undervises på Kuben yrkesarena i Oslo og Strømmen videregående skole (hvis få søkere, kun på Kuben yrkesarena).

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/ erfaringsdeling og presentasjon.

Hva lærer jeg?

Studiet i helse, aldring og aktiv omsorg tar for seg følgende emner:

  • Felles innholdsdel / Grunnlagselementer i helse, sosial- og oppvekstfagene
  • Forebygging, rehabilitering og omsorg
  • Aldring og sykdommer
  • Organisering og yrkesutøvelse
  • Fordypningsemne

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til helsefag er: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning / Videreutdanning

Kostnader

Studiet er støttet av Statens Lånekasse.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo


Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helse, aldring og aktiv omsorg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!