Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid/deltid
Heltid: 2 år / Deltid: 4 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Bygg

Fagskoleutdanning i Bygg

Fagskoleutdanning i Bygg 

Som fagtekniker i byggfag vil du kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen.

Med fagskoleutdanning i Bygg er du kvalifisert til å jobbe innen blant annet bygge­ledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet.

Organisering av studiet

Studiet kan gjennomføres som:

 • Et heltidsstudium med undervisning på dagtid. Studiet går da over 2 år.
 • Et deltidsstudium med undervisning på kveldstid og i helger (det vil vanligvis dreie seg om 2 kvelder pr uke + annenhver lørdag). Studiet går da over 4 år.

Utdanningen er organisert med lærerstyrt undervisning og veiledning, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium. I tillegg benyttes It's learning som elektronisk læringsplattform.

Emner i studiet

Studiet er bygget opp av 9 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng:

 • Byggeprosessen
 • Byggesaken
 • Konstruksjon og beregning
 • Drift og produksjon
 • Prosjektstyring – Lederskap, bærekraft og effektive byggemetoder.
 • Hovedprosjekt
 • Kommunikasjon (Norsk og engelsk)
 • Realfag (Matematikk og fysikk)
 • Ledelse, økonomi, markedsføring

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanningen Bygg gir deg det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev

Kostnader

Studiet er støttet av Statens Lånekasse.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bygg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bygg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!