Vis studentum.no som: Mobil

BIM-tekniker installasjon

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Heltid
1 år
Fagskole
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Oslo, Vestby

BIM-tekniker installasjon

BIM-tekniker installasjon

BIM-tekniker installasjon

I BIM-teknikkerstudiet får du opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser. Studiet gir deg en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i bransjen. Gjennom BIM-studiet har du muligheten til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i Bygnings-Informasjons-Modellering (BIM). 

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i forskjellige 3D-modelleringsprogram. Du lærer praktisk bruk av digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess. Ved gjennomført fagskole­utdanning skal du ha tilegnet deg breddekompe­tanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.  

Jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere blant annet hos større entreprenører, rådgivere, program­vareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus­fabrikanter og i under­visnings­sektoren. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg svært gode jobbmuligheter.

Om BIM-tekniker Installasjon

Ved fordypning installasjon (BIM-I) lærer du å modellere tekniske installasjoner i bygg – som rør, ventilasjon og elektro. Du lærer blant annet ArchiCADRevitSolibriSketchUpAutocadExcel, Magicad, DDS, mengdeberegningsprogrammer og generell datakompetanse.

BIM-I tar imot søkere med fagbrev innen elektro og VVS, samt søkere med realkompetanse, det vil si minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen et av disse fagene. I markedet er det særlig stor etterspørsel etter BIM-teknikere fra BIM-I.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Ettårig fagskoleutdanning som tilbys på Kuben yrkesarena i Oslo. Gir yrkestittelen BIM-tekniker.

Kostnader

Studiet gir rett til støtte fra Statens Lånekasse.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen BIM-tekniker installasjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo


Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra BIM-tekniker installasjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!