Veiledning i praksis

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Fagskole
Gjøvik
1,5 år
Deltid
Høst
Nettbasert med samlinger

Veiledning i praksis

Veiledning i praksis

Jobber du med veiledning eller går du med et ønske om å begynne med det? Har du lyst til å lære mer, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Da er dette kanskje studiet for deg. Behovet for veiledning møter vi på i mange sammenhenger og det er en kompetanse som er etterspurt av flere, både i arbeidslivet og ute i utdanningsinstitusjonene.

Om utdanningen

Studiet hos oss vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett og væremåter, og forutsetter et bevisst forhold til samspillet med andre. Studiet er utviklet i et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, fagopplæringa i Innlandet fylkeskommune og privat sektor.

Studiet gir innsikt i ulike teoretiske retninger som ligger til grunn for det å utøve veiledning. Det vil også være en praktisk rettet utdanning med stor vekt på øvelse i det å veilede, både individuelt og i grupper. 

Oppbygging

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning og samarbeidslæring. Veiledning vil foregå både i grupper og individuelt.
Studiet består av tre emner som bygger på hverandre. Det vil gå over tre semestre. 

Studiet består av følgende emner:

  1. Veileders rolle og oppgaver, 10 stp.
  2. Veiledning i praksis, 15 stp.
  3. Samarbeid og gruppeprosesser, 5 stp.

Studiet kan tas i sin helhet, eller det kan avsluttes etter hvert emne.

For kontakt eller mer informasjon om Veiledning i praksis, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Kompetanse etter endt utdanning kan benyttes både i bedrifter/opplæringskontor med ansvar for opplæring av lærlinger og innen oppvekstsektoren med veiledning av barn, foreldre, kollegaer i barnehage og skole, samt veiledning av elever og lærlinger.

Kompetansen er også viktig innen helsetjenesten for veiledning av brukere, pårørende, kolleger, studenter og lærlinger.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Alle

Hvorfor velge Fagskolen Innlandet?

Tett på arbeidslivet

Nettbasert med 

samlinger på plass

Behov på arbeidsmarkedet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning i praksis.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolen-innlandet.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Veiledning i praksis:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!