Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Fagskole
Gjøvik, Hamar
2 år
Deltid
Klasserom
Startdatoer
Gjøvik
Høst 2023

Hamar
Høst 2022

Palliasjon

Palliasjon

Alvorlig sykdom og kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes.

Om utdanningen

En utdanning i palliasjon gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende.

Du vil få opplæring i kreftsykdommer og andre alvorlige sykdommer, samt behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling. I tillegg undervises det om rehabilitering og lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/ uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for ­studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Alvorlig kronisk sykdom og behandling
  3. Palliasjon
  4. Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Palliasjon, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Opptakskrav/Søknad

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Helsearbeiderfaget

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Palliasjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Svært mange norske bedrifter trenger økt kompetanse innen en rekke ulike yrkesfag. Aldri har det vært en så stor etterspørsel etter fagskoleutdannede. Det er her Fagskolen Innlandet kommer inn. Vi tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger for å dekke det etterspurte kompetansebehovet!

Fagskolen Innlandet er den av fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter!

Utdanningstilbud

Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger innen bygg og anlegg, elektro, helse- og oppvekstfag, datateknikk, landbruksfag, teknikk og industriell produksjon og økonomi og ledelse. Lenger ned finner du våre utdanningstilbud. 

Våre utdanninger tilbys både som heltid- og deltidsstudier, i tillegg til nettbaserte utdanninger med samlinger. Alt for at du skal kunne tilpasse din utdanning til dine behov. 

Om skolen

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med rundt 1700 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for studenter med lese- og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca. 30 timer til de som trenger det.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Med nyrenoverte lokaler, moderne auditorier og grupperom, kan du bli en del av våre 5000 studenter på campus!

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolen-innlandet.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Palliasjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!