Vis studentum.no som: Mobil

Økologisk landbruk

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Deltid
Nettstudier
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Ja

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk

Etterspørselen etter økologisk mat øker, mens produksjonen i Norge avtar. Næringa og offentlige myndigheter har imidlertid en felles målsetting om å dekke opp etterspørselen med norskproduserte varer. Studiet skal gi økt kunnskap om produksjon av økologisk mat, og hvilke virkninger produksjonen har for matproduksjonen, klima og miljø.

Studiet gir også kunnskap i landbruksøkonomisk driftsledelse og strategiske vurderinger på foretaksnivå. Studiet gir kunnskap for den enkelte bonde og andre som vil produsere økologisk mat, og for den som ønsker kompetanse for praktisk rådgiving.

Målgruppe

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har eller ønsker å legge om til økologisk drift, ansatte i rådgivingsapparatet og forvaltning innen landbruket, faglærere og fagarbeidere. Studieplanen er utviklet i samarbeid med næringa, og skolene samarbeider med aktuelle miljøer innenfor økologisk landbruk i gjennomføring av studiet. 

Oppbygging og arbeidsformer

Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning.

Studiet betår av tre hovedemner i tillegg til hovedprosjektet:
1. Driftsledelse og økonomi
2. Jord- og plantekultur 
3. Husdyrproduksjon 
4. Hovedprosjekt 

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker økologisk landbruk». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.

Studiested

Studiet gjennomføres i samarbeid medHvam videregående skole og Sogn Jord- og Hagebruksskule.

For kontakt eller mer informasjon om Økologisk landbruk, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. 

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.
Les mer på skolenes hjemmesider.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Økologisk landbruk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Hos oss finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med nærmere 1500 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå rundt 5000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, industriell teknologi og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for studenter med lese- og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolene.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Økologisk landbruk:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!