Vis studentum.no som: Mobil

Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Fagskole
Gjøvik
1 år
Deltid
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Nettbasert med samlinger

Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du ­testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Om studiet

Studiet er nett- og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. ­Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med nett­basert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudie og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

 1. Bedriftsutvikling
 2. Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
 3. Tverrfaglig hovedprosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Natur- og kulturbasert entreprenørskap, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård eller i rådgivningsaparatet for landbruket.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Akvakulturfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Gartnerfaget
 • Havbruksteknikkfaget
 • Hovslagerfaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget
 • IKT-driftsteknikerfaget
 • IKT-servicefaget
 • IKT-tjenesteutviklerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Sikkerhetsfaget
 • Salgsfaget
 • Yrkessjåførfaget

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Natur- og kulturbasert entreprenørskap.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Hos oss finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med nærmere 1500 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå rundt 5000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, industriell teknologi og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for studenter med lese- og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolene.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Natur- og kulturbasert entreprenørskap:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!