Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid/deltid
Heltid 2 år / Deltid 4 år / Nettbasert 4 år
Fagskole
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Gjøvik, Nettstudier

Logistikk

studere logistikk fagskole

Fagskoleutdanning i Logistikk

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke verdiskapende arbeidstid (LEAN), er sentralt i studiet.

Logistikk handler om mer enn transport. Fra 2017 endres innholdet i studiet mot en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdannelsen.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med både teoretisk- og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter i tett samarbeid med næringslivet. 

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

1.    Realfag (matematikk og fysikk) 
2.    Yrkesrettet kommunikasjon 
3.    LØM (ledelse, økonomi og markedsføring) 
4.    Prosjekt- og kvalitetsledelse 
5.    Innføring i logistikk 
6.    Samfunn og samferdsel 
7.    Produksjonslogistikk 
8.    Logistikk i verdikjeden 
9.    Økonomi og forhandling 
10.  Spedisjon 
11.  Strategisk forretningsutvikling 
12.  Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel eller tilsvarende. Aktuelle fagbrev kan være innen logistikkfaget, yrkessjåførfaget, kontor og administrasjonsfaget, reiselivsfaget eller andre fag med stort behov for logistikkhåndtering. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (120 studiepoeng)

Kostnader

Utdanningene ved Fagskolen Innlandet er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tilegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Kontakt Fagskolen Innlandet for detaljer.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Logistikk .

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er med mer enn 1000 studenter Norges største offentlige fagskole. Skolen ligger på Kallerud, en drøy kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høyskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå mer enn 4000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, TIP og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det mest.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Logistikk :

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!