Vis studentum.no som: Mobil

Kvalitetsrevisor i landbruket

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Deltid
Viken
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst 2021 - Viken

Kvalitetsrevisor i landbruket

studenter

Kvalitetsrevisor i landbruket

Debio, Stiftelsen norskmat og flere revisjonsmiljøer har et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. Det er høye krav til sertifisering og god­kjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Fagskoleutdanningen for kvalitets­revisorer i landbruket retter seg mot de som vil kvalifisere seg for å jobbe som kvalitetsrevisor innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonsplikt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen er et utdanningstilbud som dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.

Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjonsøvelsene er hver student med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag. Studentene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

1.     Kvalitetssystemer i landbruket
2.     Kommunikasjon
3.     Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
4.     Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført studium oppnås tittelen Kvalitetsrevisor i landbruket. Kompetansen kan brukes til å arbeide som kvalitetsrevisor i landbruket eller kvalitetsansvarlig hos varemottaker. Studiet gir sammen med PPU mulighet til å jobbe som faglærer i videregående skole og fagskole.

For kontakt eller mer informasjon om Kvalitetsrevisor i landbruket, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk, retaurant- og matfag samt reindrift.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kvalitetsrevisor i landbruket.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Hos oss finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med nærmere 1500 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå rundt 5000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, industriell teknologi og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for studenter med lese- og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolene.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kvalitetsrevisor i landbruket:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!