Vis studentum.no som: Mobil

Kompositt- og plastbearbeiding

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Deltid
4 år, 120 studiepoeng (nettbasert)
Fagskole
Oppstart: Høst - Nettstudier
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Kompositt- og plastbearbeiding

Kompositt- og plastbearbeiding

Fagskoleutanning i Kompositt- og plastbearbeiding

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Studiet på Fagskolen Innlandet er sterkt knyttet til den lokale industrien. Det rike industrimiljøet på Raufoss er en viktig samarbeidspartner for Fagskolen Innlandet, det gjelder ikke minst på fagområdet kompositt og plast. Dette er en industri i sterk vekst, og dette studiet er en del av en nasjonal satsing på fagområdet som involverer både industrien, fagskolene og universiteter. Med dette studiet får du en framtidsrettet utdanning.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av elleve emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3), sju grunnlagsemner (4–10) og et hovedprosjekt. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Prosjekt og kvalitetsledelse  
5. Innledende konstruksjon og dokumentasjon 
6. Materialkunnskap 
7. Energiteknikk m/faglig ledelse 
8. Logistikk m/faglig ledelse 
9. Produksjon og tilvirkingsteknikk m/ faglig ledelse 
10. Spesialisering i plastbearbeiding med faglig ledelse
11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til lederstillinger i kompositt- og polymerindustrien med arbeidsoppgaver som produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester. 

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, som f.eks aluminiumskonstruksjonsfaget, CNC-maskineringsfaget, industriell overflatebehandling, modellbyggerfaget, plastmekanikerfaget, polymerkomposittfaget, termoplastfaget, kjemiprosessfaget, komposittbåtbyggerfaget, flystrukturmekanikerfaget og betongfaget. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (120 studiepoeng)

Kostnader

Utdanningene ved Fagskolen Innlandet er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tilegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Kontakt Fagskolen Innlandet for detaljer.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kompositt- og plastbearbeiding.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er med mer enn 1000 studenter Norges største offentlige fagskole. Skolen ligger på Kallerud, en drøy kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høyskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå mer enn 4000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, TIP og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det mest.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kompositt- og plastbearbeiding:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!