Helseteknologi

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Fagskole
Gjøvik
1 år
Deltid
Høst
Nettbasert med samlinger

Helseteknologi

Helseteknologi

Dagens helsepersonell møter ofte personer med sammensatte lidelser. Både brukere og pårørende stiller større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for ulike teknologiske løsninger som kan bedre hverdagen for både brukere, pårørende og ansatte.

Om utdanningen

I utdanningen lærer studentene blant annet om ulike brukergrupper som kan være aktuelle for helseteknologiske hjelpemidler, lover og regler, hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn før prosess kan settes i gang, teknologiforståelse og hva som finnes av ulike velferdsteknologiske verktøy i markedet. 

Helseteknologi er et område i hurtig vekst, og det kreves kontinuerlig oppdatert fagkunnskap hos ansatte innen de ulike helsetjenester. Arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, har i mange år etterspurt denne type kompetanseheving innen bruk av ulike helseteknologiske hjelpemidler.

Oppbygging

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Studiet er delt inn i tre emner på 10 studiepoeng hver. Studiet går over 1 år, er nettbasert med totalt 6 samlinger og gir 30 studiepoeng.

 1. Brukerens behov og premisser.
 2. Teknologi – forståelse og anvendelse
 3. Helseteknologi i praksis
For kontakt eller mer informasjon om Helseteknologi, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både offentlig og privat. Ferdig utdannende studenter skal kunne delta i både planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av helseteknologiske løsninger i offentlige og private helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med kvalifiserende fagbrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev og yrkeskompetanser

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Ambulansefagarbeider
 • Omsorgsarbeider
 • Aktivitør
 • Hjelpepleier fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
 • IKT-servicefag
 • Helsesekretær
 • Andre fagbrev og yrkeskompetanse kan vurderes

Hvorfor velge Fagskolen Innlandet?

Tett på arbeidslivet

Nettbasert med 

samlinger på plass

Behov på arbeidsmarkedet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helseteknologi.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Svært mange norske bedrifter trenger økt kompetanse innen en rekke ulike yrkesfag. Aldri har det vært en så stor etterspørsel etter fagskoleutdannede. Det er her Fagskolen Innlandet kommer inn. Vi tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger for å dekke det etterspurte kompetansebehovet!

Fagskolen Innlandet er den av fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter!

Utdanningstilbud

Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger innen bygg og anlegg, elektro, helse- og oppvekstfag, datateknikk, landbruksfag, teknikk og industriell produksjon og økonomi og ledelse. Lenger ned finner du våre utdanningstilbud. 

Våre utdanninger tilbys både som heltid- og deltidsstudier, i tillegg til nettbaserte utdanninger med samlinger. Alt for at du skal kunne tilpasse din utdanning til dine behov. 

Om skolen

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med rundt 1700 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for studenter med lese- og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca. 30 timer til de som trenger det.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Med nyrenoverte lokaler, moderne auditorier og grupperom, kan du bli en del av våre 5000 studenter på campus!

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolen-innlandet.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helseteknologi:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!