Vis studentum.no som: Mobil

Barsel og barnepleie

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Fagskole
Gjøvik
2 år
Deltid
Høst 2023
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Barsel og barnepleie

Barsel og barnepleie

Er du interessert i kvinner og barns liv og helsevilkår? Da kan barsel- og barnepleieryrket være noe for deg. Barsel- og barnepleie er en videreutdanning hvor du lærer å ta intiativ til å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende.

Hvorfor er barsel og barnepleie viktig? 

Helsedirektoratet ga i 2014 føringer som skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg, uansett om mor og barn er hjemme eller på sykehus. Med mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis. ­Praksisen kan tas ved føde- og barsel­avdeling/barselpoliklinikk, nyfødt­intensiv-, barneavdeling eller annet relevant praksissted, som for eksempel barne­bolig eller helsestasjon. Hvis det er mulig, legges praksisen til to ulike steder.

Studiet består av fem hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
 2. Svangerskapet
 3. Fødsel og barseltid
 4. Premature barn
 5. Barnesykepleie
 6. Praksis
 7. Hovedprosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Barsel og barnepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning som barsel- og barnepleier, vil du finne de fleste jobber innenfor føde- og barselavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (med barn med spesielle behov) eller du kan være personlig assistent for barn.

Dine arbeidsoppgaver kan innebære å assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn.

Opptakskrav/Søknad

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. I tillegg må man ha autorisasjon som enten helsefagarbeider eller ambulansearbeider.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. Søkeren må i tillegg ha autorisasjon som enten helsefagarbeider eller ambulansearbeider.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som

 • Helsefagarbeider
 • Ambulansefagarbeider
 • Omsorgsarbeider
 • Hjelpepleier fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barsel og barnepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Hos oss finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med nærmere 1500 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå rundt 5000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, industriell teknologi og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for studenter med lese- og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolene.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Barsel og barnepleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!