Ammeveileder

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Fagskole
Gjøvik
1 år
Deltid
Høst
Nettbasert med samlinger

Ammeveileder

Ammeveileder

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for helsen, både på kort og lang sikt. Utdanningen skal gjøre helsepersonell i stand til å bidra til at alle mødre som ønsker det skal få en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.

Om utdanningen

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er oppdragsgiver, og har tatt initiativ til denne utdanningen fordi det er et behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge.

Hensikten med videreutdanning i ammeveiledning er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter. Oppfølging, veiledning og rådgivning må gis og tilpasses individuelt, slik at flest mulige barn i Norge får morsmelk og ammes i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (Helsedirektoratet, 2016).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninge og praktiske oppgaver. Veiledning vil foregå både i gruppe og individuelt.

Studiet består av følgende temaer:

  • Anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
  • Ammeproblemer
  • Ammeutfordringer
  • Ammingens historie
For kontakt eller mer informasjon om Ammeveileder, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om morsmelk og hele ammeprosessen. Studiet gir helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning under hele ammeperioden. Bestått eksamen gir mulighet for betegnelsen «Ammeveileder, Nasjonal kompetansetjeneste for amming».

Opptakskrav/Søknad

Du må ha:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Du må dokumentere utdanning som barnepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider, og må i løpet av de siste ti årene ha minimum fire års erfaring fra praksissted, med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer med praktisk ammeveiledning.

Godkjente fagbrev:

  • Helsefagarbeider
  • Barnepleier
  • Hjelpepleier

Hvorfor velge Fagskolen Innlandet?

Tett på arbeidslivet

Nettbasert med 

samlinger på plass

Behov på arbeidsmarkedet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ammeveileder.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolen-innlandet.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ammeveileder:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!