Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen i Østfold
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst - Fredrikstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid 

Helsevesenet trenger flere medarbeidere med kompetanse på psykisk helse og rus, fordi stadig flere personer har sammensatte lidelser. Det er viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helsetjeneste, og dette studiet vil gjøre deg bedre i stand til å møte samhandlingsreformens krav om å forebygge, behandle og samhandle bedre.

Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgsektoren. Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 
2.    Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
3.    Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid 
4.    Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 
5.    Praksis
6.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

  For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

  Opptakskrav/Søknad

  Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

  Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

  2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

  Studiefakta, Tittel m.m

  Fagskoleutdanning (60 studiepoeng).

  Kostnader

  Hvert studieår må du betale en semesteravgift på kr 900,- ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjonsgebyr.  

  Studiene ved Fagskolen i Østfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

  Jeg vil vite mer!

  Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

  Fyll inn din kontaktinformasjon

  Send interessemeldingen

  Få mer informasjon fra skolen

  Fagskolen i Østfold

  Fagskolen i Østfold

  Fagskolen i Østfold – høyere yrkesrettet utdanning

  Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis.

  I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 

  Fagskolen er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. 

  Studietilbud på Fagskolen i Østfold

  Utdanning tekniske fag:

   Bygg
   Elkraft
   BIM-tekniker konstruksjon
   Kjemi med fordypning i matteknikk
   Kjemi med fordypning i prosessteknikk 
   Maskinteknikk

  Utdanning helse- og oppvekstfag:

   Psykisk helsearbeid og rusarbeid
   Helse, aldring og aktiv omsorg
   Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
   Barsel og barnepleie
   Kreftomsorg og lindrende pleie
   Livsstils- og kroniske sykdommer
   Barn med særskilte behov – Studie i oppvekstfag 
  Logistikk og service i helsetjenesten

  Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

  Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

  Fagskolen i Østfold

  Kobberslagerstredet 1
  1671 Kråkerøy

  Studiested og bomuligheter

  Vil du vite mer?

  Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

  Motta nyhetsbrev om utdanning
  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!