Vis studentum.no som: Mobil

Prosessteknikk

Fagskolen i Østfold
Sammendrag
3 år deltid / 3 år nettbasert
Ja
Deltid
Høst
Søknadsfrist: 15. april (Restplasser kan bli tilgjengelig)
Fagskole
Fredrikstad, Nettstudier

Prosessteknikk

fagskoleutdanning i prosessteknikk

Fagskoleutdanning i Prosessteknikk (deltid 3 år, nett 4 år)

Utdanningen i prosessteknikk kvalifiserer til arbeid som første­fagretningsledere, arbeids­ledere og skiftledere, tekniske assistenter og drifts­assistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

Utdanningen passer spesielt godt for dem som har gått TIP på VGS eller som jobber i prosessindustrien, og som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

Gjennomføring

Utdanningen tilbys på deltid med en varighet på tre år. Studiet kan også gjennomføres som nettbasert, da er varigheten fire år.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i en lederjobb. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men det er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Fagskolen i Østfold samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, innen HMS og kvalitetssikringssystem, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder eller faglærer i videregående skole.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiefakta, Tittel m.m

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium:

  • Fagtekniker kjemiprosess
  • Prosesstekniker

Kostnader

Hvert studieår må du betale en semesteravgift på Kr 900 ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjonsgebyr.  

Studiene ved Fagskolen i Østfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Prosessteknikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold – høyere yrkesrettet utdanning

Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 

Fagskolen er en av landets beste på praktisk arbeid, noe som får deg raskt ut i jobb etter endt utdanning.

Studietilbud på Fagskolen i Østfold

Utdanning tekniske fag:

 Bygg og anlegg
 Elektro
 Teknikk og industriell produksjon med fordypning i maskinteknikk
 Kjemi med fordypning i matteknikk
 Kjemi med fordypning i prosessteknikk
 BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering)

Utdanning helsefag:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Helseadministrasjon 
 Barsel og barnepleie
 Kreftomsorg og lindrende pleie
 Livsstils- og kroniske sykdommer
 Studie i oppvekstfag – Barn med særskilte behov
 Logistikk og service i helsetjenesten

Fagskolen i Østfold

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Studentene setter karakterer

?!?
(4)
Tar dette studiet på deltid over tre år. det er absolutt å anbefale for personer som ønsker faglig påfyll.
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Prosessteknikk:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Prosessteknikk
Vurdering
(4,0)
Basert på 1 omtaler