Vis studentum.no som: Mobil

Livsstils- og kroniske sykdommer

Fagskolen i Østfold
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst - Fredrikstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Livsstils- og kroniske sykdommer

Fagskoleutdanning i Livsstils- og kroniske sykdommer

Fagskoleutdanning i livsstilssykdommer og kroniske sykdommer

Livsstilssykdommene KOLS, hjerte- og karlidelser, diabetes type 2 og fedme øker i omfang. Samhandlingsreformen retter oppmerksomheten mot disse pasientgruppene. Studiet egner seg for deg som ønsker økt kunnskap om helseopplysning og ferdigheter innen veiledning og undervisning til pasienter som har behov for varig livsstilsendring.

Menneskers handlinger, vaner og levesett har stor innflytelse på helsen, og faktorer som mestring, motivasjon, holdninger og personlighet har stor betydning når mennesker skal endre livsstil. Du kan være med på å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse. Utdanningen inneholder viktige temaer som sykdomsforståelse, livsstil og helse – helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt og 10 ukers obligatorisk praksis. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2.    Livsstil- og kroniske lidelser
3.    Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
4.    Organisering, system og ledelse
5.    Praksis
6.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen livsstils- og kroniske sykdommer og gir deg kompetanse i yrker hvor livsstil og/eller kroniske lidelser hos klient/pasient er en aktuell problemstilling. Du vil finne arbeid innenfor helsehus, bofellesskap, hjemmetjenester, sykehjem, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter og helsehus.

For kontakt eller mer informasjon om Livsstils- og kroniske sykdommer, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng). Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen livsstils- og kroniske sykdommer.

Kostnader

Hvert studieår må du betale en semesteravgift på kr 900,- ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjonsgebyr.  

Studiene ved Fagskolen i Østfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Livsstils- og kroniske sykdommer.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold – høyere yrkesrettet utdanning

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis.

I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 

Fagskolen er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. 

Studietilbud på Fagskolen i Østfold

Utdanning tekniske fag:

 Bygg
 Elkraft
 BIM-tekniker konstruksjon
 Kjemi med fordypning i matteknikk
 Kjemi med fordypning i prosessteknikk 
 Maskinteknikk

Utdanning helse- og oppvekstfag:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 Barsel og barnepleie
 Kreftomsorg og lindrende pleie
 Livsstils- og kroniske sykdommer
 Barn med særskilte behov – Studie i oppvekstfag 
Logistikk og service i helsetjenesten

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Livsstils- og kroniske sykdommer:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!