Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Deltid
3 år, 120 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst - Fredrikstad
Søknadsfrist: 15. april (Restplasser kan bli tilgjengelig)
Ja

Bygg

fagskoleutdanning i bygg ved fagskolen i østfold

Fagskoleutdanning i Bygg

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt temp, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt:

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Samordnet byggeprosess
5.    Byggesaken
6.    Konstruksjon bygg  m/faglig ledelse
7.    Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse 
8.    Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig,driftsingeniør, salgsingeniør, lærer.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles:


1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg, som f.eks: 

 • tømrerfaget
 • murerfaget
 • betongfaget
 • stillasbyggerfaget
 • limtreproduksjonsfaget
 • trelastfaget
 • trevare- og bygginnredningsfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Formelle kvalifikasjoner etter endt studie i Bygg:

 • Tittel: Fagskoleingeniør.
 • Med teknisk fagskole og fagbrev i tillegg til praksis er man for eksempel kvalifisert i tiltaksklasse 2 for utførelse etter godkjenningsforskriften i henhold til Plan- og bygningsloven.
 • Teknisk fagskole er godkjent som teknisk utdannelse for lærere i yrkesfaglig videregående skole.
 • Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Kostnader

Hvert studieår må du betale en semesteravgift på kr 900,- ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjonsgebyr.  

Studiene ved Fagskolen i Østfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bygg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold – høyere yrkesrettet utdanning

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis.

I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 

Fagskolen er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. 

Studietilbud på Fagskolen i Østfold

Utdanning tekniske fag:

 Bygg
 Elkraft
 BIM-tekniker konstruksjon
 Kjemi med fordypning i matteknikk
 Kjemi med fordypning i prosessteknikk 
 Maskinteknikk

Utdanning helse- og oppvekstfag:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 Barsel og barnepleie
 Kreftomsorg og lindrende pleie
 Livsstils- og kroniske sykdommer
 Barn med særskilte behov – Studie i oppvekstfag 
Logistikk og service i helsetjenesten

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4,5

Basert på 2 omtaler

shagaieg
(4)
det er et herlig skole som ligger midt i sentrum av grong og lærerne er topp og stemningen er fantastisk og det er masse greie folk. vi lærer mye i løpet av et år og vi kjenner oss selv bedre etter dette skoleåret. jeg vil takke alle fantastiske lærerne for et fantastisk skoleår. jeg savner det høyt.
Martin Nonsdal
(5)
Østfold fagskole anbefaler jeg veldig sterkt. En bra skole, med mange flinke lærere. Du lærer mer og mer for hver eneste dag, og jobbmulighetene etter skolen er store.
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bygg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(4,5)
Basert på 2 omtaler