Vis studentum.no som: Mobil

BIM-tekniker konstruksjon

Fagskolen i Østfold
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Fredrikstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

BIM-tekniker konstruksjon

BIM-tekniker fagskoleutdanning

Informasjonsmodellering (BIM) – BIM-tekniker konstruksjon

Dette BIM-teknikerstudiet har samme emner som for installasjon, men retter seg mot konstruksjon. Også her lærer du digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen.

Dette studiet rekrutterer fra byggfagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIM- tekniker installasjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt): 

1. BIM (bygningsinformasjonsmodellering)

  • 3D-modellering
  • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling 
  • Animasjon, bildebehandling og presentasjon
  • Konstruksjon/installasjon med DAK
  • Standarder og byggesøknad

2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

  • Struktur og databehandling
  • Backup og datasikring
  • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
  • Samhandling

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng). Fullført utdanning gir yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon.

Kostnader

Hvert studieår må du betale en semesteravgift på Kr 900 ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjonsgebyr.  

Studiene ved Fagskolen i Østfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen BIM-tekniker konstruksjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold – høyere yrkesrettet utdanning

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis.

I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 

Fagskolen er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. 

Studietilbud på Fagskolen i Østfold

Utdanning tekniske fag:

 Bygg
 Elkraft
 BIM-tekniker konstruksjon
 Kjemi med fordypning i matteknikk
 Kjemi med fordypning i prosessteknikk 
 Maskinteknikk

Utdanning helse- og oppvekstfag:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 Barsel og barnepleie
 Kreftomsorg og lindrende pleie
 Livsstils- og kroniske sykdommer
 Barn med særskilte behov – Studie i oppvekstfag 
Logistikk og service i helsetjenesten

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra BIM-tekniker konstruksjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!