Vis studentum.no som: Mobil

Barsel og Barnepleie

Fagskolen i Østfold
Sammendrag
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: 15. april (Restplasser kan bli tilgjengelig)
Utdanningsinstitutt: Fagskolen i Østfold
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Høst - Fredrikstad

Barsel og Barnepleie

Barsel- og barnepleie - Østfold Fagskole

Barsel- og barnepleie, deltid 2 år (stedbasert eller nettstudium med samlinger)

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for helse- og sosialpersonell. Utdanningen retter seg mot deg som har gått helse- og sosiallinje på VGS, eller deg som jobber innen helsesektoren – men ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner

Studiet er bygget opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. Praksisperioden er totalt 12 uker. Praksisukene er delt i to perioder, 8 uker ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk og 4 uker ved nyfødtintensiv, barneavdeling eller annen relevant praksis som for eksempel barnebolig eller helsestasjon. Praksis er 30 timer i uka.

Nettstøttet studium vil si at det er 12 samlinger à 3 dager over 2 år. Mellom samlingene foregår studiet på nett.

Hvorfor velge fagskoleutdanning innen barsel- og barnepleie?

Tidligere hjelpepleiere i spedbarn- og barselpleie er en stabil yrkesgruppe som innehar en bred kompetanse og erfaring. Gjennomsnittsalderen på disse er imidlertid høy, noe som betyr at flere av dem vil gå av med pensjon om få år. Det vil dermed være behov for økt rekruttering av helsepersonell innen fagfeltet. Ved de fleste føde- og barselavdelingene kreves det spesialutdanning innen feltet, enten som jordmor eller hjelpepleier i spedbarn- og barselpleie. Sistnevnte brukes også ved nyfødt-intensivavdelinger.

Hvilke karrieremuligheter gir studiet?

Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i barsel- og  barnepleie har kompetanse til å planlegge, organisere 
og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen gir arbeidsmuligheter innen blant annet:

  • Barnepleier føde - barsel
  • Barneavdeling
  • Nyfødtintensivavdeling
  • Barnebolig og barnehjem
  • Arbeid med barn med spesielle behov i barnehage, asylmottak eller skole
  • Personlig assistent for barn

Praksis for videreutdanningen i barsel- og barnepleie

Praksis for videreutdanningen i barsel- og barnepleie skal i utgangspunktet utgjøre minimum 10 uker, noe som tilsvarer 25% av samlet studietid. Praksisplassene må alltid godkjennes av skolen, og praksisperioden bør ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

For kontakt eller mer informasjon om Barsel og Barnepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

  1. Fullført og bestått videregående opplæring i helse- og sosialfag (fagbrev eller vitnemål).
  2. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  3. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering (herunder lang relevant praksis).
NB: Dersom du ønsker å jobbe på barne-/fødeavdelinger på sykehus kreves det ofte at du har fagbrev som helsefagarbeider i bunn. Dette er imidlertid ikke et krav for å komme inn på fagskolen, da det finnes mange andre jobbmuligheter etter endt fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie.

 Kontakt Fagskolen i Østfold for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Formell kvalifikasjon etter fagskoleutdanning i barsel og barnepleie: 

Fagskolekandidat innen barsel- og barnepleie.

Kostnader

Pris for fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie ved Fagskolen i Østfold

Fagskoleutdanningen er gratis, men har en innmeldingsavgift på 500 kr. Du må også betale skolematerialet selv.

Studiet er NOKUT-godkjent og gir derfor rett til lån/stipend fra Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barsel og Barnepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold – høyere utdanning for deg med yrkeserfaring

Fagskolen i Østfold tilbyr både helsefaglig og teknisk fagskole. Fagskolen er en av landets beste på praktisk arbeid, noe som får deg raskt ut i jobb etter endt utdanning!

Fagskolen i Østfold har lange tradisjoner i det norske skoleverket, og tilbyr teoretiske utdanninger for personer med praksis fra arbeidslivet. Fagskolen har både teknisk fagskoletilbud og helsefaglig fagskoletilbud.

Studietilbud på Fagskolen i Østfold

Utdanning tekniske fag:

 Bygg og anlegg
 Elektro
 Teknikk og industriell produksjon med fordypning i maskinteknikk
 Kjemi med fordypning i matteknikk
 Kjemi med fordypning i prosessteknikk
 BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering)

Utdanning helsefag:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Helseadministrasjon 
 Barsel og barnepleie
 Kreftomsorg og lindrende pleie
 Livsstils- og kroniske sykdommer
 Studie i oppvekstfag – Barn med særskilte behov

Fagskolestudier på nett

Fagskolen i Østfold tilbyr også nettstudier innenfor:

 Kjemi – matteknikk
 Kjemi – prosessteknikk
 Teknikk og industriell produksjon med fordypning i maskinteknikk

Fagskolen i Østfold

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold


Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Tlf: 69 38 13 00

fagskolen.ostfoldfk.no

Kontakt Fagskolen i Østfold

Studentene setter karakterer

          (4)
Jente   |   21.06.2013
Østfold Fagskole i Fredrikstad, tidligere i Sarpsborg, vil jeg absolutt anbefale. Jeg gikk 2 år på deltid som Barsel og Barnepleier student ved skolen og er veldig fornøyd. Som deltidsstudent har du skole 2 ganger i uken, en dag med kveldsskole og en dag med dagskole. Fra høsten 2013 skal det også bli mulig med nettundervisning, for de av de...
Vis hele omtalen