Vis studentum.no som: Mobil

Fagskolene på Østlandet

Fagskolene på Østlandet 

Skreddersydde studieløp for deg som vil tilpasse deg fremtidens arbeidsmarked

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer.

Fagskolene på Østlandet

Fagskolene på Østlandet er en samarbeidsorganisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen, der Fagskolen i Viken, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo og Fagskolen Vestfold og Telemark har samordnet informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter under en felles paraply. 

Fagskolene er unike

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningene. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune.

  • Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og du vil legge grunnlaget for en spennende karriere.
  • For tekniske fordypninger gjennomfører studentene teorien til mesterbrevet.
  • Etter en fagskoleutdanning i tekniske fag har du mulighet til å studere videre ved en høgskole.

Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb. 

Tett kontakt med næringslivet

Alle skolene har tett samarbeid med næringslivet og kommunene i sin region. Helsefagutdanningene samarbeider med kommunene slik at de får dekket sine kompetansebehov.

Faglig utvikling av studieplaner og bruk av gjesteforelesere innenfor de enkelte fordypninger involverer studenter, næringsliv og kommuner. Dette er vesentlig for å kunne gi alle parter ønsket kvalitet.


For kontakt eller mer informasjon om Fagskolene på Østlandet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger - Fagskolene på Østlandet

Fagskolen Innlandet Sted
Anlegg Gjøvik
Automatisering Gjøvik
Barsel og barnepleie Gjøvik
BIM-tekniker konstruksjon Gjøvik
Bygg Gjøvik
Bygg og treteknikk Gjøvik
Bygningsvern Gjøvik
Datateknikk - Drift og sikkerhet Gjøvik
Demens og alderspsykiatri Gjøvik
Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet Viken
Elkraft Gjøvik
Forvaltning, drift og vedlikehold i bygg (FDV) Nettstudier
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket Flere studiesteder (2)
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Gjøvik
Kreftomsorg og lindrende pleie Gjøvik
Kvalitetsrevisor i landbruket Viken
Logistikk Gjøvik
Maskinteknisk drift Gjøvik
Mekanisk automatisering Gjøvik
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Gjøvik
Natur- og kulturbasert entreprenørskap Nettstudier
Planteproduksjon og driftsledelse Flere studiesteder (2)
Rehabilitering Gjøvik
Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Vestfold og Telemark
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Gjøvik
Økologisk landbruk Viken
Økonomi og ledelse Nettstudier
Fagskolen Oslo
Barn med særskilte behov Oslo
BIM-tekniker anlegg og infrastruktur Oslo
BIM-tekniker installasjon Oslo
BIM-tekniker kontruksjon Oslo
Bygg Oslo
Demens og alderspsykiatri Oslo
Elkraft Oslo
Helseadministrasjon Oslo
Klima, energi og miljø (KEM) Oslo
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Oslo
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Oslo
Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo
Veiledning av lærlinger Nettstudier

Vis alle

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Fagskolene på Østlandet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kategorier

Bygg og anlegg

Elektrofag

Medisin- og helsefag

Realfag

   Kjemi

Teknologi og IT

Transport

   Maritime fag

Økonomi


Kontaktinformasjon til Fagskolene på Østlandet

Fagskolene på Østlandet

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Tlf: 09874
fagskolene.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Fagskolene på Østlandet:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Vil du vite mer om fagskoleutdan...

Fagskoleutdanninger har et mangfold av tilbud; alt fra tekniske og maritime fagskoleutdanninger til tilbud innenfor helse- og kreative fag. Utdanning på fagskole gir rett til utdanningsstøtte i Lånekassen, og du har store sjanser til å få akkurat den jobben du er ute etter!

Les mer
Er fagskoleutdanning noe for deg?

En fagskoleutdanning gir deg en yrkesrettet utdanning etter videregående med store sjanser til å få akkurat den jobben du er ute etter.

Les mer