Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Fagskoleutdanningen starter hver høst (aug/sept) - Tromsø
Søknadsfrist: Ta direkte kontakt med fagskolen for å sende inn ettersøknad
Ja

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid

Ta en fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker med psykiske- og rus relaterte problem og lidelser? Er du interessert i psykisk helse og forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid? Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er godkjent av NOKUT, og har som overordnet mål å styrke kompetansen hos helse- og sosialpersonell med videregående opplæring. Her fokuseres det på både forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problem og lidelser.

Utdanningen Psykisk Helsearbeid og rusarbeid tilbys som et deltidsstudium over 4 semestre (2 år).

Jobb som helsearbeider i Helse- og sosialtjenesten

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer for tilsetting som helsearbeidere innenfor ulike områder innenfor helse og sosialtjenesten.

  • Det legges vekt på at du skal ha opparbeidet kompetanse på ulike psykiske- og rus relaterte problem og lidelser
  • Du skal bli kjent med tjeneste tilbud for hjelpetrengende og det  forebyggende helsearbeidet for målgruppen 
  • Du skal øves til samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper, med brukere og deres nettverk.
  • Det legges vekt på din evne til å respektere brukeres rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold vedrørende seg selv, din evne til etisk refleksjon og din evne til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon.

Verdifullt praksisarbeid

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25% av samlet studietid og gjennomføres i første halvdel av annet skoleår. Du kan gjennomføre praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass, eller som utplassering.

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kostnader

Psykisk helsearbeid og rusarbeid finansieres av statlige midler og er derfor gratis for studentene. Studentene må likevel betale for utgifter til bøker, pluss evt. reise og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene, og evt. kostnader i forbindelse med gjennomføring av praksis.

Videopresentasjon

NUFHO- Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanninger innen helse og oppvekstfag har laget en video om nytten av fagskoleutdanning. Se filmen og bli inspirert.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag

Har du lyst til å jobbe med mennesker og helse? Fagskolen i Troms avdeling Tromsø tilbyr fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Helse, aldring og aktiv omsorg!

Fagskoleutdanning defineres som: «… korte yrkesrettede videreutdanninger som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse».

En fagskole er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole.Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Om du ikke har gått helse- og oppvekstfag i videregående skole, men har tilsvarende kompetanse, kan skolen gjøre en realkompetansevurdering av deg og likevel kunne tilby deg studieplass. Det vektlegges da arbeidserfaring fra relevant fagfelt.

Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr to fagskoleutdannelser innen helse- og oppvekstfag;

Kombiner jobb og utdanning

Begge studietilbudene går over to år, og er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv og andre sosiale forpliktelser. Du deltar på samlinger på skolen to ganger i semesteret, og har ellers forelesninger over videokonferanse.

Videokonferansene arrangeres en fast dag ca to ganger i måneden mellom kl 09.00-12.00. Det vil være en fordel å ta fri hele denne dagen, slik at du kan bruke tiden etter lunsj til gruppearbeid, selvstudier og oppgaver. 

Samlingene går over to dager. Studenter som ikke bor i Tromsø, trenger derfor ikke booke mer enn én overnatting.

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25 % av samlet studietid. På utdanningene har man anledning til å gjennomføre praksis som prosjekt på egen arbeidsplass, eller som utplassering. Fagskolen er behjelpelig med å finne praksisplasser.

Gratis for deg som bor i Troms

Fagskoleutdanningen er en gratis videreutdanning og det er ingen semesteravgift/kursavgift for utdanningen. Du må kun kjøpe pensumbøker, skolen har også et flott skolebibliotek og er svært behjelpelig med å skaffe deg relevant litteratur. 

Fagskolen i Troms

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!