Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Kontakt Tromsø Maritime Skole - Tromsø
Søknadsfrist: 15. april
0 NOK
Ja

Maskinoffiserutdanning

Maskinoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

Maskinoffiserutdanning ved Tromsø Maritime Skole

Fordypning maskinoffiser ved Tromsø Maritime Skole er en 2-årig fagskoleutdanning. Studiet gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse maskinoffisersertifikat på operativt og ledelsesnivå. Utdanningen er godkjent av NOKUT, og gir dermed rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Utdanningens hensikt er å utdanne maskinoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Hvilken kompetanse gir fordypningen maskinoffiser?

Fagskoleutdanningen tilfredsstiller både STCW A-III/1 (og B-III/1) og STCW AIII/2(og B-III/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Maskinoffiser klasse 4
Kompetansesertifikatet for maskinoffiser klasse 4 (første studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom som vaktoffiser uavhengig av framdriftskraft, førstemaskinist på skip med fremdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy uavhengig av størrelsen på fremdriftskraften og som maskinsjef på skip med fremdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy med fremdriftskraft opp til 1000kW. Innehaver av kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 4 som har minst 6 måneders relevant fartstid opptjent etter at sertifikatet er utstedt, kan tjenestegjøre som maskinsjef på fiskefartøy og ikke-sjøgående skip med framdriftskraft opp til 1500 kW dersom utdanning for høyere kompetansesertifikat maskinoffiser er gjennomført og rederiet foretar dokumentert utsjekk på det aktuelle fartøyet.

Maskinoffiser klasse 3
Kompetansesertifikatet for maskinoffiser klasse 3 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom som vaktoffiser på skip uavhengig av framdriftskraft, som førstemaskinist på skip med framdriftskraft opp til 3000 kW og fiskefartøy uavhengig av størrelse på framdriftskraft samt som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy med framdriftskraft opp til 3000 kW. Innehaver av kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 3 som har minst 24 måneders fartstid som maskinoffiser kan også tjenestegjøre som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 3000 kW.

Maskinoffiser klasse 2
Kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 2 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom som både vaktoffiser og førstemaskinist på skip uavhengig av framdriftskraft og som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy med framdriftskraft opp til 3000 kW. Innehaver av kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 2 som har 24 måneders fartstid som maskinoffiser kan tjenestegjøre som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 3000 kW og på fiskefartøy uavhengig av framdriftskraft.

Maskinoffiser klasse 1
Kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 1 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom på skip og fiskefartøy uavhengig av framdriftskraft som vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef.

Internasjonale og nasjonale krav

Utdanningen skal sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse ved at:

  • Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt
  • Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknikk, miljø og samfunn
  • Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer

Maskinoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:
  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Spesielle opptakskrav (maritime fag)

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at at du har bestått IMO60. Dersom du ikke har bestått IMO60 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Maskinoffiserutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Tromsø Maritime Skole

Tromsø Maritime Skole

Tromsø Maritime Skole ligger på Rambergan, med god utsikt over Tromsø by og skipstrafikken i Tromsøysundet. Den vakre Tromsdalstinden ligger midt imot og setter en stadig skiftende ramme for utsynet. 

Tromsø Maritime Skole er i dag en av Norges største utdannere til maritim næring både i antall elever/studenter og i bredden. De siste årene har Tromsø Maritime Skole utvidet tilbudet med transportfag, reiseliv og servicefag. Dette er med på å skape en større helhet i kompetansen knyttet til de opprinnelige maritime fagene.

En skole midt i samfunnet

Tromsø Maritime Skole har som mål å være en fremtidsrettet nordområdeskole  en skole midt i samfunnet. Det innebærer at de som går ut av Tromsø maritime skole skal ha tilegnet seg en spesiell kompetanse på nordområdene med de utfordringer og muligheter dette gir for den enkelte sitt yrkesvalg, samt for den enkelte som innbygger i nord.

Skolen har nærmere 500 elever/studenter fordelt på videregående- og fagskoletilbudet. På de ulike kursene skolen tilbyr på Havarisenteret, er det årlig ca 1500 deltakere. Tromsø Maritime Skole har ca 100 ansatte som sørger for at alle får et godt opplæringstilbud.

Maritim fagskoleutdanning

I over 150 år har norsk skipsfart vært i verdenstoppen. Fortsatt er Norge, i utkanten av Europa, for stormakt å regne på verdenshavene. Norges bidrag dekker alt fra store skip som krysser de syv hav til offshorevirksomhet, kysttransport og lokaltransport av gods og passasjerer.

Norsk innenriks- og utenriksfart har fortsatt et stort behov for kompetente norske skipsoffiserer til å betjene sine skip, enten det er på dekk som styrmann/kaptein, eller i maskinen som maskinist/chief.

Ved Tromsø Maritime Skole kan du ta følgende fagskoleutdanninger:

Fagskolen er godkjent av NOKUT, og er en sertifikatgivende utdanning  for nautisk og skipsteknisk linje.

Tromsø Maritime Skole

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Maskinoffiserutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!