Vis studentum.no som: Mobil

Automatisering

Trondheim Fagskole
Sammendrag
Varighet: 4 semestre / 2 år
Pris: 0 NOK
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Trondheim Fagskole
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Kontakt Trondheim Fagskole - Trondheim

Automatisering

Automatisering Trondheim Fagskole

Automatisering – et økende behov i flere bransjer

Er du interessert i planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg? Da kan studiet Automatisering ved Trondheim Fagskole være det riktige valget for deg. Fagteknikerutdanning i automatisering er en etterspurt kompetanse i Norge - som vil åpne for mange muligheter i stadig flere bransjer.

Behovet for automatisering av produksjonsprosesser er økende, og fagarbeidere med kompetanse innen automatisering benyttes av stadig flere bransjer. Automatiseringsfagene er derfor i stadig utvikling. Mest relevante områder er blant annet næringsmiddel-, mekanisk-, prosess-, og treforedlingsindustri.

Bli leder og ansvarsperson for arbeid i automatiserte anlegg

Automatisering omfatter fag som praktisk reguleringsteknikk, industriell måleteknikk, energiteknikk, styring, prosesskontroll og overvåking. En fagtekniker med fordypning innen automatisering kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

Hva gjør en automatiker?

Automatikerfaget er et montasje-, service- og vedlikeholdsfag som innebærer å kunne vurdere og  løse driftsproblemer i automatiske prosesser, maskiner og anlegg. Automatikeren er ansvarlig for montering, testing, igangsetting og forandring av lavspenningsanlegg som inngår i bedriftenes produksjons- og vedlikeholdssystemer. Han skal også sørge for at anlegget er utført i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Automatikeren feilretter, optimaliserer og bistår med å utforme automatiseringssystemene slik at de passer brukerens behov. 

Fagutdanning i automatisering - kompetanse 

Fagutdanningen i automatisering ved Trondheim Fagskole vil gi deg kompetansebevis for fullført modul, og karakterbevis for bestått fag. Som ferdig fagtekniker med fordypning i automatisering skal du kunne:

 • Planlegge og prosjektere automatiserte anlegg og prosesser 
 • Drifte og vedlikeholde automatiserte anlegg 
 • Installere og reparere automasjonsteknisk utstyr 
 • Fagteknikeren må kunne arbeide nøyaktig og systematisk alene og i samarbeid med andre. 
 • En fagtekniker må kunne forstå hvordan forsvarlig anleggsikkerhet kan ivaretaes.

Generelle beskrivelser av automasjonsstudiet ved Trondheim Fagskole:

 • Elektrofag, automasjonsfag og realfag er prioriterte
 • Språkfagene er redskapsfag rettet mot de tekniske fagene
 • Ledelses-, markedsførings- og økonomifag er obligatoriske
 • Studiet gir grundig innføring i bruk av IKT (PC/dataprogrammer)
 • Ingen fraværsføring, men det er obligatoriske innleveringer av regneøvinger, laboratorierapporter og arbeidsmappe
 • Obligatoriske prøver og eksamener er sammen med innleveringene en del av vurderingsgrunnlaget
 • Stor tverrfaglig prosjekteksamen i 2. årskurs

Utdanningen åpner dessuten formelt for studier ved ingeniørhøyskoler.

For kontakt eller mer informasjon om Automatisering, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

En fagtekniker med fordypning innen automatisering kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

Utdanningen åpner dessuten formelt for studier ved ingeniørhøyskoler.

Opptakskrav/Søknad

For opptak kreves relevant fagbrev eller minst 5 års relevant praksis. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94,
eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende tre punkter vektlegges;
- omfang av yrkespraksis
- relevans av utdanning
- søkerens egenvurdering jfr. egenerklæringsskjema som fås ved henvendelse til skolen.

Det er mulig for studenten å søke om fritak for ett eller flere fag dersom han/hun kan dokumentere at de har tilsvarende faglig nivå fra før.

 Kontakt Trondheim Fagskole for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning med fordypning (2-årig teknisk fagskole)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Automatisering.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Trondheim Fagskole

Trondheim Fagskole

Trondheim Fagskole – en yrkesrettet utdanning 

Vil du rett ut i jobb etter endte studier? Ta en yrkesrettet utdanning på Trondheim Fagskole! Ved Trondheim Fagskole vil du oppleve konstruktivt samarbeid, mye positiv energi og høy faglig kvalitet.
 

Trondheim Fagskole byr på et trygt, inkluderende skolesamfunn, samt et læringsmiljø av høy faglig kvalitet. Opplæringen tilpasses ut fra den enkeltes forutsetninger, noe lærerne legger stor vekt på. Alle de ansatte vil gjøre sitt beste for at du skal trives som student ved Trondheim Fagskole. 

Hva er fagskoleutdanning?

Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på
videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende
minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Bli fagtekniker med utdanning fra Trondheim Fagskole

Tilbudet av fagteknikerutdanningen i Norge er omfattende og skal være tilpasset det teknologiske samfunnets behov for svært mange typer fagteknikerkompetanse. Utdanningene ved Trondheim Fagskole er organisert i flere linjer med ulike fordypninger. Alle som fullfører og består fagteknisk utdanning ved Trondheim Fagskole får tittelen fagtekniker.

Fullført toårig fagteknikerutdanning fra Trondheim Fagskole gir også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag. Formålet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver - i hele samfunnet.

Nært samarbeid med næringslivet

Trondheim Fagskole har i dag et nært samarbeid med lokalt næringsliv, blant annet via partnerskapsavtaler med ulike bedrifter. Dette innebærer at du som student vil få et godt innblikk i den bransjen du ønsker å utdanne deg innenfor, og ikke minst knytte kontakter som kan være verdifulle senere i arbeidslivet. Trondheim Fagskole har ca. 200 studenter fordelt på utdanningene Automatisering, Elkraft, Nautisk, Skipsteknisk drift, Kulde- og varmepumpeteknikk, Matteknikk og KEM (klima, energi og miljø).

Ta din utdanning i vakre omgivelser -  og på historisk grunn!

Trondheim Fagskole ligger i vakre omgivelser på Ladehammeren med flott utsikt mot Trondheimsfjorden og Trondheim by. Anlegget hviler også på historisk grunn. I  vika der Ladehammeren reiser seg fra fjorden antas det at ladejarlene og storfolk etter dem har hatt brygger og kai. Her ble det utført handel, utrustning av langskip til vikingtokt, samt bygging av skip. Skipet til Olav Tryggvasson, "Ormen Lange", ble bygd på dette stedet.

Trondheim Fagskole

Velkommen til Trondheim Fagskole - en yrkesrettet utdannelse preget av konstruktivt samarbeid og mye positiv energi!

Vis alle utdanninger fra Trondheim Fagskole

Kontaktinformasjon til Trondheim Fagskole

Trondheim Fagskole


Ladehammerveien 6
7041 Trondheim

Tlf: 73925000

www.fagskole.no

Kontakt Trondheim Fagskole