Vis studentum.no som: Mobil

Maritim utdanning – Dekksoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund
Sammendrag
Fagskole
Kristiansund
2 år
Heltid
Ja
Oppstart: Høst - Kristiansund
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Maritim utdanning – Dekksoffiser


Maritim utdanning – Dekksoffiser

Vil du seile store, høyteknologiske skip? Da kan en utdanning til dekksoffiser ved Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund være noe for deg.

Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag som gir kompetanse som dekksoffiser. Hensikten er å utdanne dekksoffiserer med holdninger, kompetanse og yrkesetikk, og gi den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Utdannelsen oppfyller og sikrer internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.      

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

 • Navigering 
 • Lasting, lossing og stuing 
 • Kontroll av skipets drift
 • Maritim kommunikasjon på norsk og engelsk 
 • Vedlikehold
 • Omsorg for personer om bord og vern av havmiljøet 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1. 

Ved fullført utdanning så kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre seilas, lasting, lossing og andre prosjekter innen driften av skip 
 • Utføre arbeid med navigering, lasting/lossing, drift og overvåkning av skip 
 • Gjøre rede for dine valg av metoder, prosesser og teknikker  
 • Kartlegge en situasjon som oppstår om bord, identifisere hvordan dette påvirker skipets sikkerhet og identifisere behov for å iverksette tiltak 
 • Bygge relasjoner med andre nautikere og med leverandører 
 • Bidra til organisasjonsutvikling om bord ved å bruke ny teknologi og nye arbeidsmetoder 

Få kompetanse på operativt nivå og ledernivå

Utdannelsen gir mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på fartøyer med stigende bruttotonnasje og fartsområde, opp til uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du oppnår.

For kontakt eller mer informasjon om Maritim utdanning – Dekksoffiser, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fisker 
 • Engelsk og norsk kunnskaper tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, og matematikk og naturfag tilsvarende VG1 yrkesfaglig utdanningsprogram 

Studiefakta, Tittel m.m

Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCWkonvensjonen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Maritim utdanning – Dekksoffiser.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund

Fagskoletilbud i Kristiansund

Vil du bli fagskoleingeniør innen petroleumsteknologi eller kjemi? Offiser i maritime fag? Eller vil du jobbe innen helse og omsorg? Ta en fagskoleutdanning på Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiasund!

Fagskolen Møre og Romsdal med studiested i Kristiansund tilbyr fagskoleutdanninger som gir en selvstendig yrkesrettet utdanning. Skolen er opptatt av å være et senter for læring, utvikling og kultur, og gir deg en solid og relevant utdanning.

Fagskolen Møre og Romsdal arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med kompetansen som det lokale næringslivet etterspør. De aller fleste studentene våre går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning. 

Fagskolen sitt studiested i Kristiansund ligger i dag på St. Haugen i Kristiansund, sammen med Kristiansund videregående skole. Skolen har et bredt spekter av moderne utstyr, som maritim simulator, boresimulator, lab-utstyr og alge-lab. Dette bidrar til å sikre at du får en mest mulig praktisk og realistisk tilnærming til arbeidsoppgavene du skal utføre i arbeidslivet.   

Fagskoleingeniør eller helse- og sosialfagsarbeider

Fagskolen tilbyr yrkesrettet høyere utdanning, på samme nivå som høyskoler og universitet. Utdanningene bygger på videregående opplæring (fagbrev) og har et praktisk rettet fokus. Fagretningene som tilbys er:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Petroleum – fordypning havbunnsinstallasjoner
 Petroleum – fordypning boring
 Prosessteknikk
 Maritim utdanning – Dekkoffiser
 Maritim utdanning – Maskinoffiser

Fagskoleutdannelse på heltid og deltid

Utdanningene strekker seg fra to til tre år, og er lagt opp som fulltids- eller deltidsstudium. Det er altså mulig å ta flere av utdannelsene selv om du ikke er bosatt i Kristiansund. Opptakskrav på fagskoleutdannelsene er fagbrev, svennebrev eller minst fem års realkompetanse. En fullført fagskoleutdannelse fra Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund gir deg en rekke jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

Kontaktinformasjon til Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

St. Hanshaugen
6514 Kristiansund

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Maritim utdanning – Dekksoffiser:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!