Vis studentum.no som: Mobil

Produksjonsledelse for film og TV

Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder
Sammendrag
Fagskole
Oslo
1 år, 60 studiepoeng
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Produksjonsledelse for film og TV

Produksjonsledelse for film og TV

På dette studiet vil du få kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og TV-produksjon.

Om utdanningen

Ønsker du å ha en sentral rolle i produksjon for film og TV? Gjennom strømmetjenester som NRK TV, Netflix, HBO og Amazon blir film og TV-bransjen stadig mer globalisert. I takt med dette øker produksjonen av film og originalserier – og behovet for flere kvalifiserte koordinatorer og ledere for disse produksjonene.

Fagskolen Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og TV, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og TV-drama.

Som en del av studiet vil du bli utplassert i profesjonell praksis. Dette vil gi deg verdifull arbeidserfaring, innsikt i hvordan en reell produksjon foregår og anledning til å knytte kontakter i bransjen.

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du lære å planlegge og tilrettelegge ulike deler av en produksjon.

Dette innebærer blant annet:

 • Plan og logistikk av skuespillere, stab og utstyr
 • Godkjenning av nødvendige tillatelser til innspilling
 • Godkjente rutiner for budsjett og tidsplan

I tillegg vil du få inngående kunnskap om planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Produksjonsledelse
 • Logistikk, HMS og tillatelser
 • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
 • Avanserte produksjonsbehov
 • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
 • Produksjonsplan i praksis

I løpet av utdanningen vil du også få erfaring med større tverrfaglige prosjekter, hvor du samarbeider med studenter fra relevante fagområder. Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Praksis

Praksisperioden er en viktig del av studiet Produksjonsledelse for film og TV. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjonsplanlegging og økonomistyring, gjennom reelle oppgaver for film- og tv-produksjoner.

Gjennom praksisen vil du lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Dette vil gi deg en god forståelse for hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå under en produksjon. I tillegg vil du bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og på opptakssteder.

For kontakt eller mer informasjon om Produksjonsledelse for film og TV, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder skal minst ett år være fra relevant bransje (film, tv eller prosjektbasert arbeid). Ellers regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste som arbeidserfaring.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet:

 • Produksjonskoordinator
 • Produksjonssekretær
 • Ulike støttefunksjoner for produksjonsleder og produsent

Relevant studie- eller yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for best mulig gjennomføring av studiet.

Kostnader

53 000,- per semester

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Produksjonsledelse for film og TV.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania - Praktiske studier tett på arbeidslivet

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi samt nettstudier innenfor helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på seks måneder til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bilder Nordic og SoFI er nå en del av Fagskolen Kristiania

Den 1. august 2021 ble Blider Nordic School of Photography samt School of Fashion Industry en del av Fagskolen Kristiania. 

Bilder Nordic er en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonal renommé. Fagskolen Kristiania ønsker å ivareta og styrke dette renomeet videre, sammen med engasjerte studenter, lærere og det store bransjenettverket som i dag er involvert i skolen.

Ved SoFI møter du erfarne og dyktige bransjeaktører, som vet hva som kreves for å lykkes innen de ulike fagområdene. Fagmiljøet har tett tilknytning til bransjen, og utdanningene skal gjøre studentene attraktive for arbeidslivet. Dette sammenfaller med Fagskolen Kristianias visjon om å utdanne fagkompetente medarbeidere i tett samarbeid med arbeidslivet. 

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning har du muligheten til å studere videre på Høyskolen Kristiania eller dra til utlandet. Ta kontakt med skolen for mer informasjon rundt dette. 

Dersom du ønsker å studere videre til en bachelorgrad i utlandet kan du kontakte vår samarbeidspartner Education Link. Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Produksjonsledelse for film og TV:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!