Vis studentum.no som: Mobil

Produksjonsledelse for film og TV

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Fagskole
Oslo
1 år
Heltid
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Produksjonsledelse for film og TV

kamera

Produksjonsledelse for film og TV

På dette studiet vil du få kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og tv-produksjon.

Ønsker du å jobbe som produksjonsleder for film og tv? Gjennom strømmetjenester som NRK TV, Netflix, HBO og Amazon blir filmbransjen stadig mer globalisert. I takt med dette øker produksjonen av film og originalserier – og behovet for flere kvalifiserte produksjonsledere.

Fagskolen Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og tv, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og tv-innspillinger.

Som en del av studiet vil du bli utplassert i et produksjonsselskap. Dette vil gi deg verdifull arbeidserfaring, innsikt i hvordan en reell produksjon foregår og anledning til å knytte kontakter i bransjen.  

Hva lærer du?

Som produksjonsleder vil du spille en sentral rolle i produksjonsprosessen for film- og tv-innspillinger. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge ulike deler av en produksjon, blant annet ved å sørge for at skuespillere, stab og utstyr er på plass, at alle nødvendige tillatelser for innspilling er godkjent, og at budsjett og tidsplan overholdes.

På studiet vil du få delta i planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon. Du vil også få en unik innsikt i hvordan relasjonen til oppdragsgivere, både nasjonalt og internasjonalt, fungerer – og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Produksjonsledelse
 • Logistikk, HMS og tillatelser
 • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
 • Internasjonal service og co-produksjon
 • Avanserte produksjonsbehov
 • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
 • Produksjonsplan i praksis

Praksisperioden er en sentral del av studiet Produksjonsledelse for film og tv. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjon og reelle oppgaver i økonomistyring for film- og tv-produksjoner.

Du vil lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Du vil bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og under innspilling – og få erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen på fagskolen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet produksjonsleder, innspillingsleder, produksjonskoordinator og produksjonssekretær.

Studiet passer godt for deg som har jobbet noen år, og som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet.   

For kontakt eller mer informasjon om Produksjonsledelse for film og TV, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder skal minst ett år være fra relevant bransje (film, tv eller prosjektbasert arbeid). Ellers regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste som arbeidserfaring.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Produksjonsledelse for film og TV.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania - Praktiske studier tett på arbeidslivet

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen Kristiania

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Produksjonsledelse for film og TV:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!