Vis studentum.no som: Mobil

Livsmestring og folkehelse

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier
1 år, 30 studiepoeng
Deltid
Oppstart: Høst - Nettstudier
Nettstudier

Livsmestring og folkehelse

livsmestring og folkehelse

Livsmestring og folkehelse (fagskoleutdanning på nett)

På dette nettstudiet vil du få kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid som kan anvendes innenfor skolen og psykisk helsearbeid.

Ønsker du å lære om hva som skaper god og dårlig helse, og hvordan du kan motivere andre til å få en bedre helse? Da er Livsmestring og folkehelse utdanningen for deg. Studiet passer for deg som enten jobber eller har jobbet i skole- eller helsesektoren.

Sosiale ulikheter skaper store helseforskjeller, og psykisk helse og utenforskap er blant våre største folkehelseutfordringer i dag. Både fagfolk og politikere er samstemte om at det er behov for å satse mer på forebyggende arbeid i tiden fremover.

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse innen forebyggende helsearbeid – som kan bidra til at befolkningen som helhet får bedre helse.

Hva lærer du?

I skole- og helsesektoren skal barn og unge, voksne og eldre møte profesjonelle yrkesutøvere med kompetanse og ferdigheter til å hjelpe dem i situasjonen de er i. På studiet vil du lære om de store samfunnsmessige og individuelle utfordringene knyttet til livsmestring og folkehelse, og hvordan du kan jobbe forebyggende og helsefremmende på individ og gruppenivå. Du vil få innsikt i hva som skaper god og dårlig helse, samt hvordan du kan engasjere og motivere andre til en bedre helse.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som: 

 • Folkehelseutfordringer
 • Fysisk aktivitet
 • Psykisk helse
 • Stressmestring
 • Mestringsstrategier
 • Kommunikasjon 

Studiet gir deg kunnskap om hvordan store folkehelseutfordringer kan forebygges. Du vil lære om sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, hva stress og sosiale medier gjør med oss – og hvordan man kan bruke mestringsstrategier og teknikker i hverdagen. Studiet fokuserer i stor grad på hvordan du kan anvende kunnskapen du tilegner deg i arbeid med og i kontakt med andre mennesker.

Jobbmuligheter

Etter fullført studium vil du ha tilegnet deg kunnskap og ferdigheter som er etterspurt i skole- og helsesektoren. Livsmestring og folkehelse er fagskoleutdanningen for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med god kompetanse innen forebyggende helsearbeid. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Du kan blant annet jobbe med:  

 • Forebyggende helsearbeid
 • Folkehelse
 • Livsmestring
 • Psykisk helse 

Utdanningen er ment for deg som enten jobber eller har jobbet i skole- eller helsesektoren, og som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet. Studiet egner seg spesielt godt for ansatte i barne- og ungdomsskolen, samt for dem som jobber med forebyggende arbeid eller andre helsetjenester.

For kontakt eller mer informasjon om Livsmestring og folkehelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptakravene til utdanningen Livsmestring og folkehelse er fullført og bestått videregående opplæring. Følgende kvalifiserer til opptak:

Fullført og bestått videregående opplæring herunder:

 • Generell studiekompetanse
 • Fag/svennebrev
 • Treårig yrkesfaglig opplæring

Realkompetanse for fagskole:

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, utdanning, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Livsmestring og folkehelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania - Praktiske studier tett på arbeidslivet

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Livsmestring og folkehelse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!