Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Fagskole
Oslo
1 år, 60 studiepoeng
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Klasserom

Frontend-utvikling

Ta en fagskoleutdanning i Frontend-utvikling!

Frontend-utvikling er en ettårig teknologiutdanning. Få teknisk og praktisk kompetanse innen prototyping og programmering av nettsider og web-applikasjoner.

Om utdanningen

Frontend-utvikling er utøvelse av HTML, CSS og JavaScript, i utformingen av nettsider og web-applikasjoner. Dagens arbeidsmarked har et stort behov for dyktige frontend-utviklere, som kan jobbe tett med andre relevante fagområder for å produsere moderne skreddersydde nettløsninger.

Utdanningen egner seg godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen nærliggende fagområder, som for eksempel grafisk design, men kan også tas som en selvstendig utdanning. Du trenger ingen forkunnskaper i faget for å søke, men interesse for programmering er en fordel.

Med en ettårig utdanning i Frontend-utvikling, vil du få de faglige og tekniske ferdighetene du trenger for å produsere frontend-løsninger.

Hva lærer du?

Frontend-utvikling er en teknisk utdanning, som gir deg kompetanse innen sentrale begreper, prinsipper, metoder og verktøy som benyttes i utviklingen av frontend-produksjoner. Utdanningen gir deg et språk og en forståelse for fagfeltet, samt innsikt og ferdigheter du kan bygge videre på.

For å bli god i frontend-utvikling er det nødvendig med mye øvelse og produksjonserfaring. En stor del av undervisningen er lagt opp verkstedsbasert der spesifikke problemstillinger blir omsatt til praktisk jobbing, og konkrete produksjoner gjennomføres under veiledning fra lærer.

Du vil gjennom hele studiet jobbe med oppgaver og prosjekter som vil gi deg nødvendig yrkesrettet kompetanse og ferdigheter til å kunne jobbe som frontend-utvikler.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi blant annet gå i dybden på:

 • HTML, CSS, og JavaScript
 • Universell utforming
 • Arbeidsprosesser 
 • Prototyping
 • Responsivt design
 • API-er og databaser
 • Programmeringsmønstre
 • Kodearkitektur
For kontakt eller mer informasjon om Frontend-utvikling, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev

ELLER

Realkompetanse for fagskole: 

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Jobbmuligheter

Etter ett år med frontend-utvikling vil du ha en relevant yrkes- og bransjerettet kompetanse, som trenges for å jobbe som frontend-utvikler innen en rekke bransjer.

Å utvikle nettsider og web-applikasjoner er en etterspurt kompetanse hos IT-firmaer, mediehus, kommunikasjonsbyråer og i markeds- og designavdelinger.

Kostnader

53 000,- per semester

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Frontend-utvikling.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania - Praktiske studier tett på arbeidslivet

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi samt nettstudier innenfor helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på seks måneder til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bilder Nordic og SoFI er nå en del av Fagskolen Kristiania

Den 1. august 2021 ble Blider Nordic School of Photography samt School of Fashion Industry en del av Fagskolen Kristiania. 

Bilder Nordic er en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonal renommé. Fagskolen Kristiania ønsker å ivareta og styrke dette renomeet videre, sammen med engasjerte studenter, lærere og det store bransjenettverket som i dag er involvert i skolen.

Ved SoFI møter du erfarne og dyktige bransjeaktører, som vet hva som kreves for å lykkes innen de ulike fagområdene. Fagmiljøet har tett tilknytning til bransjen, og utdanningene skal gjøre studentene attraktive for arbeidslivet. Dette sammenfaller med Fagskolen Kristianias visjon om å utdanne fagkompetente medarbeidere i tett samarbeid med arbeidslivet. 

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning har du muligheten til å studere videre på Høyskolen Kristiania eller dra til utlandet. Ta kontakt med skolen for mer informasjon rundt dette. 

Dersom du ønsker å studere videre til en bachelorgrad i utlandet kan du kontakte vår samarbeidspartner Education Link. Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

Fagskolen Kristiania, Sofi, Bilder

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Frontend-utvikling:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!