Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen i Troms
Sammendrag
Deltid
2 år deltid / 60 stp.
Fagskole
Oppstart: Fagskoleutdanningen starter hver høst (aug/sept) - Tromsø
Søknadsfrist: Ta direkte kontakt med fagskolen for å sende inn ettersøknad
Ja

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid

Ta en fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker med psykiske- og rus relaterte problem og lidelser? Er du interessert i psykisk helse og forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid? Fagskolen i Troms tilbyr utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er godkjent av NOKUT, og har som overordnet mål å styrke kompetansen hos helse- og sosialpersonell med videregående opplæring. Her fokuseres det på både forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problem og lidelser.

Utdanningen Psykisk Helsearbeid og rusarbeid tilbys som et deltidsstudium over 4 semestre (2 år).

Jobb som helsearbeider i Helse- og sosialtjenesten

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer for tilsetting som helsearbeidere innenfor ulike områder innenfor helse og sosialtjenesten.

  • Det legges vekt på at du skal ha opparbeidet kompetanse på ulike psykiske- og rus relaterte problem og lidelser
  • Du skal bli kjent med tjeneste tilbud for hjelpetrengende og det  forebyggende helsearbeidet for målgruppen 
  • Du skal øves til samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper, med brukere og deres nettverk.
  • Det legges vekt på din evne til å respektere brukeres rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold vedrørende seg selv, din evne til etisk refleksjon og din evne til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon.

Verdifullt praksisarbeid

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25% av samlet studietid og gjennomføres i første halvdel av annet skoleår. Du kan gjennomføre praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass, eller som utplassering.

For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kostnader

750,- i studentavgift pr. semester.

Studentene kan søke om lån og stipend fra Lånekassen, og noen kan søke fagforbundet sitt om støtte. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms – for deg som vil videre i livet!

Vil du utdanne deg innen tekniske fag eller helsefag? Eller er du kanskje i jobb og ønsker mer kompetanse? Ta en yrkesrettet fagskoleutdanning på Fagskolen i Troms!

Fagskolen i Troms er en administrativ overbygning for fagskolene i Tromsø, Harstad og Nord-Troms. Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger innen alt fra maritime fag, matteknikk, bygg og elkraft til psykisk helsearbeid, kreftomsorg og helse, aldring og aktiv helse. Flere av utdanningene tilbys som nettstudium med samlinger, og kan derfor enkelt kombineres med jobb og familieliv. Det er heller ikke noe problem å bo i andre deler av landet.

Fagskolen er delt inn i følgende avdelinger:

  • Verkstedtekniske fag
  • Prosess og næringsmiddelfag
  • Helse og omsorgsfag
  • Bygg og anleggsfag
  • Elektro, elektronikk og datafag
  • Maritime og Marine fag

Næringslivet vil ha fagskoleutdannede!

Alle avdelingene ved Fagskolen i Troms har et nært samarbeid med næringslivet, noe som vil gi deg et godt grunnlag for videre yrkeskarriere. Du får prøve deg på ulike prosjekter og praksisarbeid innen den bransjen som er relevant for deg, og knytter mange verdifulle kontakter i løpet av studietiden.

Etterspørselen etter personer med fagskoleutdaning er dessuten stor, og du vil derfor ha både mange og interessante jobbmuligheter etter endt utdannning.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Strandvegen 13
9007 Tromsø


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!