Vis studentum.no som: Mobil

Prosessteknikk

Fagskolen i Troms
Sammendrag
Deltid
3 år (deltid)
Fagskole
Oppstart: Høst - Skjervøy
Kontakt lånekassen

Prosessteknikk

prosessteknikk student

Fagskoleutdanning i prosessteknikk 

Fagskolen Troms avdeling for prosess- og næringsmiddelteknikk har fått godkjent et nytt studie i prosessteknikk for oppstart høsten 2020. Fagskoleutdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Gjennomført og bestått fagskole i prosessteknikk gir også mulighet for videre studier. Studiet dekker alle typer prosessindustri. 

Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS, kvalitetssikringssystem, undervisning, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske ledere og driftsledere.

Tilbud hvor du vil – når du vil

Fagskoleutdanningen i prosessteknikk er en 2-årig fagskoleutdanning som gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år med et omfang på 120 studiepoeng. Opplæringa organiseres som en kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning. Det er 6 samlinger hvert år med totalt 18 samlinger over 3 år. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.

Gjennomføring

Studiet baseres på ukesamlinger på Skjervøy med tre samlinger pr. halvår. Det første året gjennomføres fellesfagene som samkjøres med studentene i fordypning matteknikk. I løpet av første samling vil dere få hjelp til å komme i gang med de enkelte fag samtidig som det blir gitt opplæring i opplæringsplattformen Canvas og andre datatekniske hjelpemidler

I perioden mellom samlingene arbeider studentene selvstendig eller sammen med andre studenter og i tett kontakt med skolens lærere. Arbeidsoppgaver blir lagt ut på Canvas mellom samlingene. Det er en forutsetning at studentene deltar på samlingene. En del samlinger kan følges via lyd/bilde eller gjennom kommunikasjonsverktøyet Zoom.

Fagene er mange og varierte, og du vil få en bred utdanning som omhandler alle typer av prosessteknisk utstyr innen alle områder. Det blir lagt spesiell vekt på prosessteknologi benyttet inne næringsmiddelindustrien.

Samlingene i løpet av skoleåret skal gi studentene praktiske og obligatoriske øvelser og være en inspirasjon i arbeidet. Utdanningen legger opp til samarbeid i grupper.

En av arbeidsformene er prosjektarbeid der du arbeider sammen med andre i en gruppe og presenterer resultatet som et fremlegg for andre studenter. I utdanningen inngår laboratoriearbeid i form av ulike øvelser.

For kontakt eller mer informasjon om Prosessteknikk, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet for studiet i prosessteknikk er ett av tre følgende krav:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevante fagbrev innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram som: Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon.
  2. Kontakt skolen for veiledning.
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (120 studiepoeng).

NB! Studietilbudet er nyetablert og med oppstart høsten 2020. Det medfører at vi ikke er med i sentralt opptak via samordna opptak. Fyll ut søknadsskjema (eller fyll ut alle nødvendige opplysninger i en mail) og send til: jan-tore.eriksen@tffk.no.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Prosessteknikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms – for deg som vil videre i livet!

Vil du utdanne deg innen tekniske fag eller helsefag? Eller er du kanskje i jobb og ønsker mer kompetanse? Ta en yrkesrettet fagskoleutdanning på Fagskolen i Troms!

Fagskolen i Troms er en administrativ overbygning for fagskolene i Tromsø, Harstad og Nord-Troms. Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger innen alt fra maritime fag, matteknikk, bygg og elkraft til psykisk helsearbeid, kreftomsorg og helse, aldring og aktiv helse. Flere av utdanningene tilbys som nettstudium med samlinger, og kan derfor enkelt kombineres med jobb og familieliv. Det er heller ikke noe problem å bo i andre deler av landet.

Fagskolen er delt inn i følgende avdelinger:

  • Verkstedtekniske fag
  • Prosess og næringsmiddelfag
  • Helse og omsorgsfag
  • Bygg og anleggsfag
  • Elektro, elektronikk og datafag
  • Maritime og Marine fag

Næringslivet vil ha fagskoleutdannede!

Alle avdelingene ved Fagskolen i Troms har et nært samarbeid med næringslivet, noe som vil gi deg et godt grunnlag for videre yrkeskarriere. Du får prøve deg på ulike prosjekter og praksisarbeid innen den bransjen som er relevant for deg, og knytter mange verdifulle kontakter i løpet av studietiden.

Etterspørselen etter personer med fagskoleutdaning er dessuten stor, og du vil derfor ha både mange og interessante jobbmuligheter etter endt utdannning.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Strandvegen 13
9007 Tromsø


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Prosessteknikk:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!