Vis studentum.no som: Mobil

Maskinoffiserutdanning

Fagskolen i Troms
Sammendrag
Heltid
2 år/ 120 stp.
Fagskole
Oppstart: Høst - Kontakt Fagskolen i Troms - Tromsø
Søknadsfrist: 15. april
1 500 NOK Momsfritt
Ja

Maskinoffiserutdanning

Maskinoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

Maskinoffiserutdanning ved Fagskolen i Troms

Fordypning maskinoffiser ved Fagskolen i Troms er en 2-årig fagskoleutdanning. Studiet gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse maskinoffisersertifikat på operativt og ledelsesnivå. Utdanningen er godkjent av NOKUT, og gir dermed rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Utdanningens hensikt er å utdanne maskinoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Hvilken kompetanse gir fordypningen maskinoffiser?

Fagskoleutdanningen tilfredsstiller både STCW A-III/1 (og B-III/1) og STCW AIII/2(og B-III/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Maskinoffiser klasse 4
Kompetansesertifikatet for maskinoffiser klasse 4 (første studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom som vaktoffiser uavhengig av framdriftskraft, førstemaskinist på skip med fremdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy uavhengig av størrelsen på fremdriftskraften og som maskinsjef på skip med fremdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy med fremdriftskraft opp til 1000kW. Innehaver av kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 4 som har minst 6 måneders relevant fartstid opptjent etter at sertifikatet er utstedt, kan tjenestegjøre som maskinsjef på fiskefartøy og ikke-sjøgående skip med framdriftskraft opp til 1500 kW dersom utdanning for høyere kompetansesertifikat maskinoffiser er gjennomført og rederiet foretar dokumentert utsjekk på det aktuelle fartøyet.

Maskinoffiser klasse 3
Kompetansesertifikatet for maskinoffiser klasse 3 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom som vaktoffiser på skip uavhengig av framdriftskraft, som førstemaskinist på skip med framdriftskraft opp til 3000 kW og fiskefartøy uavhengig av størrelse på framdriftskraft samt som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy med framdriftskraft opp til 3000 kW. Innehaver av kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 3 som har minst 24 måneders fartstid som maskinoffiser kan også tjenestegjøre som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 3000 kW.

Maskinoffiser klasse 2
Kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 2 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom som både vaktoffiser og førstemaskinist på skip uavhengig av framdriftskraft og som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 750 kW og fiskefartøy med framdriftskraft opp til 3000 kW. Innehaver av kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 2 som har 24 måneders fartstid som maskinoffiser kan tjenestegjøre som maskinsjef på skip med framdriftskraft opp til 3000 kW og på fiskefartøy uavhengig av framdriftskraft.

Maskinoffiser klasse 1
Kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 1 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre i maskinrom på skip og fiskefartøy uavhengig av framdriftskraft som vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef.

Internasjonale og nasjonale krav

Utdanningen skal sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse ved at:

 • Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt
 • Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknikk, miljø og samfunn
 • Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer

Maskinoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

For kontakt eller mer informasjon om Maskinoffiserutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

En karriere til sjøs gir deg også muligheter til attraktive jobber på land. Skipsoffiserer med noe erfaring er ettertraktet personell innen områder som:

 • Rederivirksomhet
  Teknisk oppfølging av skip, byggetilsyn av skip, inspeksjon.
 • Offentlige/private institusjoner
  Sjøfartsdirektoratet, klasseselskaper
  (for eks. Det norske Veritas), skoler.
 • Skipsverft og utstyrsleverandører
  Service, salg, montasje.

FAGLIG INNHOLD

Utdanningen bygger på nasjonale og internasjonale krav. Gjennom FNs hovedorganisasjon; International Maritime Organization (IMO) er det satt minstekrav til utdanning av Skipsoffiserer. Det er særlig fokusert på sikkerhet til sjøs og utdanningen vil derfor preges av dette.

For å kunne inneha ansvar for sikker drift av et skip er det helt nødvendig med basiskunnskaper. Noen av fagene vil derfor være av teoretisk karakter. I andre fag vil trening på rutiner være i sentrum. Denne treningen foregår på simulatorer, på virkelig utstyr og ved bruk av dataverktøy.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:
 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
 3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Spesielle opptakskrav (maritime fag)

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at at du har bestått IMO60. Dersom du ikke har bestått IMO60 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning

Kostnader

750,- pr. Semester i studentavgift

Studenten må også ha PC, kalkulator og bøker iht. boklisten

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Maskinoffiserutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms – for deg som vil videre i livet!

Vil du utdanne deg innen tekniske fag eller helsefag? Eller er du kanskje i jobb og ønsker mer kompetanse? Ta en yrkesrettet fagskoleutdanning på Fagskolen i Troms!

Fagskolen i Troms er en administrativ overbygning for fagskolene i Tromsø, Harstad og Nord-Troms. Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger innen alt fra maritime fag, matteknikk, bygg og elkraft til psykisk helsearbeid, kreftomsorg og helse, aldring og aktiv helse. Flere av utdanningene tilbys som nettstudium med samlinger, og kan derfor enkelt kombineres med jobb og familieliv. Det er heller ikke noe problem å bo i andre deler av landet.

Fagskolen er delt inn i følgende avdelinger:

 • Verkstedtekniske fag
 • Prosess og næringsmiddelfag
 • Helse og omsorgsfag
 • Bygg og anleggsfag
 • Elektro, elektronikk og datafag
 • Maritime og Marine fag

Næringslivet vil ha fagskoleutdannede!

Alle avdelingene ved Fagskolen i Troms har et nært samarbeid med næringslivet, noe som vil gi deg et godt grunnlag for videre yrkeskarriere. Du får prøve deg på ulike prosjekter og praksisarbeid innen den bransjen som er relevant for deg, og knytter mange verdifulle kontakter i løpet av studietiden.

Etterspørselen etter personer med fagskoleutdaning er dessuten stor, og du vil derfor ha både mange og interessante jobbmuligheter etter endt utdannning.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Strandvegen 13
9007 Tromsø


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Maskinoffiserutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!