Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Fagskole
Honningsvåg
2 år
Heltid
Ja
Oppstart: Høst - Honningsvåg
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Dekksoffisersutdanning i Nordkapp

Dekksoffiserutdanning i Nordkapp

Drømmer du om å seile din egen sjø med store, høyteknologiske og avanserte skip? Da er du på rett spor. Gjennom dekksoffiserutdanningen på Fagskolen i Nord kan nettopp du ta styringen. 

Hvem passer utdanningen for?

Dekksoffiser er en 2-årig fagskoleutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som matros eller fiske og fangst, eller som har relevant realkompetanse.

Om utdanningen

Studiet gir deg den teoretiske kompetansen til å løse dekksoffisersertifikat på ledelsesnivå. 

Tar du denne utdanningen i Honningsvåg får du i tillegg Hurtigbåtkurs og Krisehåndteringskurs (Crowd&Crisis) utover obligatoriske kurs inkludert i det to-årige studieløpet.

Dekksoffiserutdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Utdannelsen er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) og er godkjent av NOKUT.

Studiet består av 8 emner som gir 120 studiepoeng:

 • Navigering
 • Lasting, lossing og stuing
 • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord
 • GMDSS (GOC)
 • Maritim Engelsk
 • Fysikk
 • Matematikk
 • Norsk kommunikasjon
For kontakt eller mer informasjon om Dekksoffisersutdanning i Nordkapp, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Det er i hovedsak tre stillingsbetegnelser for dekksoffiserer: skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser, ofte kalt første- eller andrestyrmann.

 • Sjøkaptein/Skipsfører er den som har den øverste myndighet om bord.
 • Overstyrmann er den dekksoffiser som har rang nest etter skipsfører og overtar kommandoen på skipet dersom skipsfører blir ute av stand til å ivareta sine plikter.
 • Ansvarshavende vaktoffiser på bro og dekk er den som har ansvar for brovakt eller laste-/lossevakten.

Andre yrkesmuligheter kan være: på rederi kontor, los, inspektør, lærer på maritime skoler, i sjøfartsdirektoratet, i klasseselskap, i administrasjonen på oljerigger.

Opptakskrav/Søknad

Du kan søke om opptak hvis du har:

 • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev i matrosfaget eller faget fiske og fangst
 • eller relevant realkompetanse.

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt gjerne skolen for å høre om din praksis er relevant.

I tillegg må søker:

 • ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset gjennomføres etter avsluttet 4. semester.
 • fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (seForskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger)
 • ved melding om at de tar imot tilbud om studieplass, bekrefte at de kjenner regelverket om politiattest, og at de innen fristen vil levere attest som er relevant for opptak til vedkommende utdanning jf. forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og § 20.

Helseattest

Vi gjør spesielt oppmerksom på at for å løse sertifikat som dekksoffiser er det krav om normalt fargesyn, god hørsel og bestått helseattest fra godkjent sjømannslege. Hvis du har diabetes, allergi og/eller astma vil bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest.

Politiattest

Det kreves politiattest av studenter som får studieplass ved Nordkapp maritime fagskole, dette ettersom studentene kan komme i kontakt med mindreårige elever ved Nordkapp videregående skole.

Hvis du vil seile i internasjonale farvann, må du være oppmerksom på at plettfri vandel ofte er et krav for å få visum i flere land.

Studiefakta, Tittel m.m

Opplæringen gis over 2 år fordelt på fire semester, og er heltidsbasert.

Opplæringen gis ved skolestedet og består av klasseromsundervisning, selvstendig arbeid med arbeidskrav, simulator- og laboratorietrening. I tillegg mottar du STCW videregående sikkerhetskurs (IMO-80).

Kostnader

Studenten må ha PC og bøker iht. boklisten

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Dekksoffisersutdanning i Nordkapp.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Nord avd. Maritime og marine fag - Honningsvåg

Fagskolen i Nord avd. Maritime og marine fag - Honningsvåg 

Drømmer du om å jobbe med store, høyteknologiske og avanserte skip? Fagskolen i Nord med studiested Honningsvåg tilbyr fagskoleutdanning som dekkoffiser. Å utnytte havrommet er ett av Norges store satsingsområder og det vil derfor være etterspørsel for fagfolk med maritim kompetanse. 

Om dekkoffiserutdanningen 

Dekksoffiser er en 2-årig fagskoleutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som matros eller fiske og fangst, eller som har relevant realkompetanse.

Dekkoffiserutdanningen i Honningsvåg vil utover de obligatoriske kursene gi deg Hurtigbåtkurs samt Krisehåndteringskurs. Du vil også få den teoretiske kompetansen til å løse dekkoffisersertifikat på ledelseivå. 

Utdannelsen er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) og er godkjent av NOKUT.​

Jobbmuligheter

Ved endt utdanning har du i hovedsak mulighet til å få jobb som skipsfører, overstyrmann eller som ansvarshavende vaktoffiser. Det finnes også andre ykresmuligheter i mer administrative roller, for eksempel på rederi kontor eller i sjøfartsdirektoratet. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Nord avd. Maritime og marine fag - Honningsvåg

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Nord avd. Maritime og marine fag - Honningsvåg

Fagskolen i Nord avd. Maritime og marine fag - Honningsvåg

Klubbveien 9
9750 Honningsvåg

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Dekksoffisersutdanning i Nordkapp:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!