Vis studentum.no som: Mobil

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier, Tromsø
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettbasert med samlinger

Kreftomsorg og lindrende pleie

Ta fagskoleutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie

Er du interessert i helsefag og ønsker spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende? Fagskolen i Nord tilbyr videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie. Studiet går på deltid over 2 år og er samlingsbasert med videoforelesninger. 

Hvorfor ta en utdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie?

Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre alvorlig syke pasienter. Med denne tilleggs­kompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den ­kommunen eller sykehuset du arbeider på.

Om utdanningen

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du bred kunnskap, og du blir i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for hver enkelt pasient.

En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. 

Studiet er delt inn i 5 emner og gir 60 studiepoeng. Disse er:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
  • Kreftsykdommer og behandlingsformer
  • Rehabilitering
  • Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon)
  • Fordypningsarbeid/ Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er obligatorisk og gjennomføres 3. semester. Praksis utgjør 25 % av samlet studietid med 300 timer over 10 uker. Det er to alternative praksistilbud:

  • Prosjekt på egen arbeidsplass
  • Utplassering på annen arbeidsplass
For kontakt eller mer informasjon om Kreftomsorg og lindrende pleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen kreftomsorg og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende.

Studiet kvalifiserer til arbeid i relevante avdelinger i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og privat sektor.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, ambulansefagarbeider eller helsesekretær. 
  2. Realkompetanse med relevant praksiserfaring som ufaglært innen fagområdet, og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende vg1 i yrkesfaglige studieretninger. 

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Det er 8 samlinger fordelt over 2 år.
Forelesninger mellom samlinger er digitale over nett på dagtid.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Tromso

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Er du interessert i helsefag og har lyst til å jobbe med mennesker? Fagskolen i Nord med studiested i Tromsø tilbyr fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg samt Kreftomsorg og lindrende pleie. 

Avdelingen har i dag om lag 50 deltidsstudenter fordelt på tre studietilbud med et omfang av 60 studiepoeng. Undervisningen foregår med en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Om utdanningene

En fagskole er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Om du ikke har gått helse- og oppvekstfag i videregående skole, men har tilsvarende kompetanse, kan skolen gjøre en realkompetansevurdering av deg og likevel kunne tilby deg studieplass. Det vektlegges da arbeidserfaring fra relevant fagfelt.

Videreutdanningene skal være yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer og relevant teori. Videreutdanningene har som overordnet mål å «utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere».

Kombiner jobb og utdanning

Alle de tre studiene går over to år, og er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv og andre sosiale forpliktelser. Du deltar på samlinger på skolen to ganger i semesteret, og har ellers forelesninger over nett. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Breiviklia 1
9019 Tromsø

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kreftomsorg og lindrende pleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!