Vis studentum.no som: Mobil

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier, Tromsø
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettbasert med samlinger

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskoleutdanning innen Helse, aldring og aktiv omsorg

Ønsker du formell kompetanse om oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg? Fagskolen i Nord gir deg opplæring i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse, organisering, system og ledelse. 

Utdanningen er godkjent av NOKUT, og gir deg kunnskap og ferdigheter til å jobbe med eldre i hjemmetjeneste, sykehjem, omsorgsboliger eller i spesialisthelsetjenesten.

Fagskoleutdanningen innen Helse, aldring og aktiv omsorg har som hovedmålsetting og overordnet mål å videreutdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere i eldreomsorgen.

Hvem passer utdanningen for? 

Videreutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag i videregående opplæring eller har tilsvarende realkompetanse. Vi har sterkt fokus på tverrfaglighet, brukerfokus og forebyggende arbeid. 

Om utdanningen Helse, aldrig og aktiv omsorg

Fagskoleutdanningen skal kvalifisere til arbeid med eldre mennesker. I dette ligger det at studentene skal utvikle sin relasjons- og omsorgskompetanse og sin evne til samarbeid med brukere, pårørende og med andre yrkesgrupper. Videre omfatter kompetanseutviklingen både forebygging, behandling og rehabilitering i forhold til eldre mennesker.

Studiet er delt inn i 5 emner og gir 60 studiepoeng.

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
 • Organisering, system og ledelse
 • Fordypningsarbeid/ Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er obligatorisk og gjennomføres 3. semester. Praksis utgjør 25 % av samlet studietid med 300 timer over 10 uker. Det er to alternative praksistilbud:

 • Prosjekt på egen arbeidsplass
 • Utplassering på annen arbeidsplass
For kontakt eller mer informasjon om Helse, aldring og aktiv omsorg, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Fagskoleutdanning i Helse, aldring og aktiv omsorg kvalifiserer blant annet for arbeid innen:

 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste som f.eks. bo- og omsorgssentre, rehabiliteringssentre og aktivitetssentre/dagsentre/eldresentre
 • Spesialisthelsetjenesten i f.eks. geriatrisk avdeling eller alderspsykiatrisk avdeling
 • Tverrfaglig team, forebyggende team og i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere
 • Lærings- og mestringssentre
 • Sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsbolig

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 


 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, ambulansefagarbeider, aktivitør eller helsesekretær. 
 2. Realkompetanse med relevant praksiserfaring som ufaglært over 23 år innen fagområdet, og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende vg1 i yrkesfaglige studieretninger. 

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet er nettbasert og er lagt opp med ca. 8 samlinger fordelt over to år. Forelesninger mellom samlinger er digitale over nett på dagtid.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Tromso

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Er du interessert i helsefag og har lyst til å jobbe med mennesker? Fagskolen i Nord med studiested i Tromsø tilbyr fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg samt Kreftomsorg og lindrende pleie. 

Avdelingen har i dag om lag 50 deltidsstudenter fordelt på tre studietilbud med et omfang av 60 studiepoeng. Undervisningen foregår med en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.

Om utdanningene

En fagskole er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Om du ikke har gått helse- og oppvekstfag i videregående skole, men har tilsvarende kompetanse, kan skolen gjøre en realkompetansevurdering av deg og likevel kunne tilby deg studieplass. Det vektlegges da arbeidserfaring fra relevant fagfelt.

Videreutdanningene skal være yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer og relevant teori. Videreutdanningene har som overordnet mål å «utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere».

Kombiner jobb og utdanning

Alle de tre studiene går over to år, og er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv og andre sosiale forpliktelser. Du deltar på samlinger på skolen to ganger i semesteret, og har ellers forelesninger over nett. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Fagskolen i Nord avd. Helse og omsorgsfag

Breiviklia 1
9019 Tromsø

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helse, aldring og aktiv omsorg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!