Vis studentum.no som: Mobil

Maritim utdanning – Maskinoffiser

Fagskolen i Kristiansund
Sammendrag
Heltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Kristiansund
Søknadsfrist: 15.april
Ja

Maritim utdanning – Maskinoffiser

Maritim utdanning - Fagskolen i Kristiansund

Maritim utdanning – Maskinoffiser

Vil du jobbe med nautisk eller skipsteknisk drift? Fagskoleretningen Maritme fag består av allmenne fag, grunnlagsfag og fordypningsfag. De to fordypningene du kan velge mellom er dekkoffiser (nautisk drift) og Maskinoffiser (skipsteknisk drift).

Skolen bruker avansert og moderne utstyr i sin undervisning, og gir det blant annet muligheten til å prøve navigasjonssimulatorer.

Operativt nivå:

 • Maskineri
 • Elektriske og elektroniske anlegg
 • Vedlikehold og reparasjoner
 • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord

Ledelsesnivå:

 • Maskineri
 • Elektriske og elektroniske anlegg
 • Vedlikehold og reparasjoner
 • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
 • Hovedprosjekt

Innhold på maritim fagskoleutdanning

Maritim fagskoleutdanningen har som hensikt å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Følgende fag er felles for begge retningene:

 •      Norsk
 •      Engelsk
 •      Matematikk
 •      Fysikk
 •      F3 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord
 •      Videregående sikkerhetskurs (IMO 80)

 

Dersom du velger nautikk vil du i tillegg ha F1 Navigering, F2 Lasting, lossing og stuing og GMDSS/GOC. Velger du skipsteknisk drift vil du ha F1 Maskineri, F2 Elektriske og elektroniske anlegg og F3 Vedlikehold og reparasjoner

Få kompetanse på operativt nivå og ledernivå

Etter endt utdanning kan du jobbe som vakthavende offiser, skipsfører, overstyrmann, maskinsjef eller førstemaskinist om bord på sjøgående skip.

Beståtte eksamener og minimum karakter E i alle fag gir det teoretiske grunnlaget for å søke om maritimt sertifikat på et operativt nivå (4) og ledernivå (1). Bestått eksamen Maritim Teknisk Fagskole gir kompetanse til å utøve funksjoner om bord på skip i samsvar med internasjonale konvensjoner.

For kontakt eller mer informasjon om Maritim utdanning – Maskinoffiser, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For opptak til fagskoleutdanningen Skipsoffiser kreves:

1. Fagbrev innen fagområdet eller 5 års godkjent praksis.

2. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform 94, eller bare praksis, må i tillegg ha realkompetanse
ikke eldre enn 10 år; tilsvarende VG2-nivå (tidligere VK1).

Alle søkere til denne fagretningen må dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring
(IMO 60). Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Studiefakta, Tittel m.m

Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCWkonvensjonen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Maritim utdanning – Maskinoffiser.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund

Fagskoletilbud ved Fagskolen i Kristiansund

Vil du bli fagskoleingeniør innen petroleumsteknologi eller kjemi? Offiser i maritime fag? Eller vil du jobbe innen helse og omsorg? Ta en fagskoleutdanning på Fagskolen i Kristiansund!

Fagskolen i Kristiansund tilbyr fagskoleutdanninger som gir en selvstendig yrkesrettet utdanning. Skolen er opptatt av å være et senter for læring, utvikling og kultur, og gir deg en solid og relevant utdanning.

Kristiansund videregående skole  har ca. 860 elever innen videregående opplæring, og ca. 200 studenter ved fagskolen. Skolen ligger sentralt nær Kristiansund sentrum, og har både kantine, bibliotek, idrettshall og trimrom. Skolen har også egen helsetjeneste.

Fagskoleingeniør eller helse- og sosialfagsarbeider

Utdanningene som tilbys ved Kristiansund Videregående skole er fagskoleingeniør (Havbunnsinnstallasjon og boring), maritim offiser (Dekkoffiser og Maskinoffiser) og videreutdanning innen helse og omsorg. Fagretningene som tilbys er:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Petroleum – fordypning havbunnsinstallasjoner, deltid over 3 år
 Petroleum – fordypning boring, deltid over 3 år
 Kjemi – Prosessteknikk
 Maritim utdanning – Dekkoffiser
 Maritim utdanning – Maskinoffiser

Fagskolen i Kristiansund

Fagskoleutdannelse på heltid og deltid

Utdanningene strekker seg fra ett halvt til tre år, og er lagt opp som fulltids- eller deltidsstudium. Det er altså mulig å ta flere av utdannelsene selv om du ikke er bosatt i Kristiansund. Opptakskrav på fagskoleutdannelsene er fagbrev, svennebrev eller minst fem års realkompetanse. En fullført fagskoleutdannelse fra Fagskolen i Kristiansund gir deg en rekke jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Kristiansund

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund

St. Hanshaugen
6514 Kristiansund

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Maritim utdanning – Maskinoffiser:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

En kjempefordel å gå teknisk fag...

Bjørg Eva Vågen er ansatt i Technical Support og innleid til Shell, med arbeidsplass Ormen Lange på Aukra. 
"Jeg anbefaler andre med prosessfagbrevet å ta fagskolen, da du får lære det lille ekstra innen feltet."

Bestill informasjon