Vis studentum.no som: Mobil

Elkraft - Teknisk linje

Fagskolen i Kristiansand
Sammendrag
Heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april, deretter løpende opptak
Fagskole
2 år (4 år på deltid)
Ja
Oppstart: Høst - Kristiansand

Elkraft - Teknisk linje

fagskoleutdanning i elkraft

Elkraft – teknisk fagskoleutdanning

Fagområdet elkraft består av flere elementer som er nødvendige for at dagens samfunn skal kunne fungere. Elkraft omfatter alt fra produksjon og fordeling til forbruk av elektrisk energi. I det inngår enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, transformatorer, automatiserte anlegg, elektriske maskiner og sikre stabile strømleveranser med mer.

Sentrale tema i studiet:

 • Elektriske anlegg
 • Elektrisk utstyr
 • Styringssystemer
 • Reguleringssystemer
 • Dimensjonering
 • Målteknikk
 • Simuleringsverktøy
 • Regelverk
 • Dokumentasjon
 • Driftstilstandsanalyser
 • Feildiagnostikk
 • Elektriske maskiner
 • Driftsanalyser
 • Elsikkerhet / EMC
 • Infrastruktur
 • Kundenett
 • HMS
 • Ledelsesfag
 • Kommunikasjon

Kompetanse

Studiet innen elkraft kvalifiserer studenten til arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. Utdanningen gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Samtidig gir utdanningen det teoretiske grunnlaget for godkjenning til installatør og å være ansvarlig driftsleder.

Stillinger etter studiet kan være innen elektrisitetsverk, elektroinstallasjonsbransjen, industri, handel, rådgivning, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv. Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebærer nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.
Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. (Pedagogikkstudium tas i så tilfelle etter fagskolestudiet). 

Arbeidsform

I studiet vil det være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter. 

Videre studier/jobbmuligheter

Fagskolen i Kristiansand har inngått samarbeid med Universitetet i Agder (UiA). Dette medfører at studiet i Elkraft gir studiepoeng som kan være del av et bachelorprogram ved UiA.

Ved videre studier i Elkraftteknikk ved UiA, gis 60 studiepoeng. Ved videre studie Mekatronikk ved UiA, gis 30 studiepoeng.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for elkraft, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).

Studenter som har svake kunnskaper i matematikk, bør følge et forkurs hvor sentrale emner blir repetert.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning. Gir tittelen fagtekniker.

Arbeidstittel som fagteknikere kan få, kan for eksempel være:

 • Serviceingeniør
 • Ingeniør
 • Driftsleder
 • Tekniker
 • Faglærer
 • Prosjektleder
 • Produktutvikler
 • Markedsfører (gjerne for komplisert teknisk utstyr)

Kostnader

Fagskolen i Kristiansand finansieres over statsbudsjettet (på samme måte som universiteter) og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Utdanningstilbudet er altså ikke basert på skolepenger slik som mange private utdanningstilbud er.

Studiemateriell som bøker, PC, verneutstyr ved laborasjon, eventuelle transportkostnader til bedriftsbesøk, medlemskap iONF, SiA etc. må studentene dekke selv. 

Studiene gir mulighet for lån/stipend fra Statens Lånekasse.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Elkraft - Teknisk linje.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand ligger midt i Kristiansand sentrum, og er en av landets største tekniske fagskoler. Her finnes både maritime linjer, tekniske linjer og helsefag. Teknisk fagskole gir en solid lederkompetanse på mellomnivå.

Kristiansand er et attraktivt studiested med flere tusen studenter. Kristiansand har også flere festivaler gjennom året, samt et bredt spekter av fritidstilbud.

Hvorfor velge Fagskolen i Kristiansand?

 • Stort og godt fagmiljø 
 • God kontakt med næringslivet 
 • Moderne lokaler og god kantine 
 • Trivelig studentmiljø 
 • Fleksibel og variert opplæring 
 • Mulighet for rabatt på sikkerhetskurs til Nordsjøen 
 • Relativt lite stryk. Vil du, så kan du! 
 • Sentral beliggenhet i en attraktiv studentby
 • Gode kommunikasjonsmuligheter 
 • Relativt lett å få bosted/hybel

Om fagskoleutdanning

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning tilpasset de som har fagbrev/svennebrev eller minst 5 års relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Generelt har fagskoleutdanninger et omfang på et halvt til to år. Ved Fagskolen i Kristiansand er de tekniske og de maritime utdanningene på to år. Utdanningen innen helsefag er på ett år.

Del av bachelorgrad

Fagskolen i Kristiansand samarbeider med Universitetet i Agder. Studiene i byggfag, elkraft, maskinteknikk og mekatronikk gir muligheter for opptak og fritak for studiepoeng ved bachelor i ingeniørfag. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Kristiansand

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Kjøita 21
4605 Kristiansand

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Elkraft - Teknisk linje:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!