Vis studentum.no som: Mobil

Automatisering - Teknisk linje

Fagskolen i Kristiansand
Sammendrag
Varighet: 2 år (4 år på deltid)
Pris: 0 NOK
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april - deretter løpende opptak
Utdanningsinstitutt: Fagskolen i Kristiansand
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Kontakt Fagskolen i Kristiansand - Kristiansand

Automatisering - Teknisk linje

Automatisering - Fagskolen i Kristiansand

Automatisering

Automatisering ved Fagskolen i Kristiansand er en fagskoleutdanning som kan gi helt nye jobbmuligheter for deg med fagbrev innen automasjon. Aktuelle jobber etter endt utdanning, kan være innen planlegging, idriftsetting og vedlikehold av automatiserte anlegg.

Fagskoleutdanningen Automatisering tilbys som både heltidsstudium (2 år) og deltidsstudium (4 år). Ved deltidsstudiet vil studentene normalt gå på skolen to dager (en hel dag + en ettermiddag) i uken.

Hvorfor skal jeg velge Automatisering?

Kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. I de siste årene har det vært økende etterspørsel etter denne kompetansen. Velger du Automatisering ved Fagskolen i Kristiansand får du gjerne tilbud om jobb før du er uteksaminert!

Hvilke yrkesmuligheter gir fagskolestudiet?

Etter endt fagskoleutdanning i Automatisering kan aktuelle jobber være innen planlegging, idriftsetting og vedlikehold av automatiserte anlegg. Slike anlegg finnes i en offshore- og onshore-rettet industri i alle typer fabrikkanlegg. Automatiserte anlegg finnes også i større bygninger, eksempelvis til styring av VVS- og lysanlegg. Andre aktuelle arbeidsområder kan være rådgivning og salg av teknisk utstyr og systemer. Utdanningen gjør deg også kvalifisert til å begynne som yrkesfaglærer i videregående skole. 

Fagskolen som del av en bachelorgrad

Fagskolen i Kristiansand har avtale med Universitetet i Agder som medfører at fagskolestudiet i automasjon gir godkjenning av et antall studiepoeng ved videre studier i Mekatronikk eller Elkraftteknikk ved UiA (tidligere HiA).

Om fagene på Automatisering

Industriell måleteknikk
Du lærer om måletekniske prinsipper og bruken av dem. Du skal kunne gjøre rede for de tekniske prinsippene for temperaturmåling, trykkmåling, mengdemåling, nivå- og posisjonsmåling.

Energiteknikk
I dette fordypningsfaget lærer du å planlegge og gjennomføre arbeid med å tilpasse, installere, igangsette og vedlikeholde systemer som inneholder pneumatiske og hydrauliske komponenter samt reguleringsventiler og aktuatorer. Du skal også lære om elektriske motorer og sikkerhet i elektriske anlegg.


Styring
Her vil du få innsikt i ulike styringssystemer for automatiske anlegg. Du vil få gode kunnskaper om programmerbare styresystemer, og du skal lære å programmere og dokumentere kombinatoriske og sekvensielle styringer.


Operatørstøttesystemer
Du lærer å bruke konvensjonelle betjeningstavler i ulike bransjer. Du skal lære om muligheter og begrensninger ved databaserte  operatørstøttesystemer, og du skal kunne konfigurere og igangsette slike systemer.


Reguleringsteknikk
I tillegg til å lære om generell reguleringsteknikk skal du få kunnskaper om de vanligste koplingene for reguleringssystemer. Du lærer også om de viktigste prinsippene for styring og regulering av prosesser.


Prosjektadministrasjon
Planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter er viktig kompetanse å ha i næringslivet. I dette faget blir teorien om dette gjennomgått. I likhet med næringslivet bruker skolen dataprogrammet Microsoft Project som verktøy.


Hovedprosjekt
Hovedprosjektet utføres i samarbeid med det lokale næringslivet. Det utføres i grupper av 3 – 4 studenter. Studentene i gruppen kan være fra samme studieretning eller de kan være fra forskjellige studieretninger hvis oppgaven er tverrfaglig. Samarbeidet mellom skolen og næringslivet er godt, noe både skolen og studentene har stort utbytte av.

For kontakt eller mer informasjon om Automatisering - Teknisk linje, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter fullført teknisk fagskole har du mulighet til å søke opptak til videre studier ved høgskoler og universitet. Det vanlige er da å ta bachelorgrad (som normalt tar 3 år).

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for automasjon, må søkeren normalt ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet. Annen relevant bakgrunn kan bli vurdert spesielt.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Automatisering - Teknisk linje.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand ligger midt i Kristiansand sentrum, og er en av landets største tekniske fagskoler. Her finnes både maritime linjer, tekniske linjer og helsefag. Teknisk fagskole gir en solid lederkompetanse på mellomnivå.

Kristiansand er et attraktivt studiested med flere tusen studenter. Kristiansand har også flere festivaler gjennom året, samt et bredt spekter av fritidstilbud.

Hva er Fagskole?

Teknisk fagskole, maritim fagskole og fagskole for helsepersonell er en videreutdanning direkte tilpasset de som har fagbrev (eller tilstrekkelig realkompetanse).

Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand tilbyr følgende studier:

 Anlegg
 Bygg
 Maskinteknikk
 Mekatronikk
 Prosessteknikk
 Automatisering
 Elkraft
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Maskinoffiser
 Dekksoffiser

Studie som del av bachelorgrad

Fagskolen i Kristiansand samarbeider med Universitetet i Agder. Studiene i byggfag, elkraft, maskinteknikk og mekatronikk gir muligheter for opptak og fritak for studiepoeng ved bachelor i ingeniørfag. Byggfag gir fritak for 40 studiepoeng i Byggdesign og Elenergi gir fritak for 50 studiepoeng i Fornybar energi. Det tilrettelegges for fullføring av bachelor på to år. Mekatronikk og Maskinteknikk gir foreløpig fritak for 20 studiepoeng i Mekatronikk, og det tilrettelegges ikke for fullføring på to år. For linjene Maskinteknikk og Bygg har Fagskolen i Kristiansand en tilsvarende avtale med Vitus Bering University College i Horsens i Danmark.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Kristiansand

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Tollbodgata 75
4604 Kristiansand