Vis studentum.no som: Mobil

14 uker PreMed kurs Recorded Live Online, Internasjonal

EduPlanet Medisin & PreMed
Sammendrag
Deltid
14 innspilte uker
Forkurs
Oppstart: 15.02.2021 - Nettstudier
20 000 SEK
Delvis

14 uker PreMed kurs Recorded Live Online, Internasjonal

forberedende medisinkurs

Unikt PreMed-kurs som gir deg sjansen til å bestå opptaksprøven til utenlandske medisinuniversiteter

EduPlanets unike PreMed-kurs forbereder deg for de opptaksprøvene mange utenlandske universiteter krever for tannlege-, medisin- og veterinærstudier. Alle som hittil har tatt PreMed-kurset har klart opptaksprøven, det vil si 100%! 95% har klart opptaksprøven på første forsøk, de resterende på senere forsøk. EduPlanet er et etablert skandinavisk utdanningsselskap med hovedkontor i Sverige, som har eksistert siden 1982, og er store på PreMed-kurs och Medisinstudier i utlandet.

Kurset – PreMed Recorded Live Online

Kurset PreMed Recorded Live Online er EduPlanets 14 ukers PreMed-kurs Live Virtual Classroom, men som innspilt variant. Kurset er tilgjengelig døgnet rundt i 6 måneder. Live-undervisningen er direktesendt, men den innspilte undervisningen og kursmaterialet har du tilgjengelig for å kunne studere på egenhånd. I PreMed Recorded Live Online inngår også aktiv lærer-support via telefon og e-post, hvilket er en viktig støtte dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Studer på nett når du har tid og lyst

Forskjellen sammenlignet med tradisjonelle kurs, er at du på dette kurset ikke på være fysisk tilstede i samme lokale og på samme tid som læreren og klassekameratene dine. Alle undervisning er spilt inn på forhånd, og du kan studere i eget tempo. Du kan altså sitte hjemme eller på en annen valgfri plass og studere når du vil, tilkoblet internett på din datamaskin. Dette gir alle mulighet til å ta dette kurset uten å måtte flytte til et spesifikt kurssted. Trenger du hjelp, sender du bare en e-post eller ringer læreren.

Rimelig pris og enkel tilkobling

Merverdien av live-leksjoner og kontakten i EduPlanets andre kurs PreMed Live Virtual Classroom er større enn prisforskjellen til denne pakken, men gjennom PreMed Recorded Live Online tilbyr EduPlanet et svært bra budsjettalternativ, som både er rimeligere og mer omfattende (da aktiv lærerstøtte inngår) enn tilsvarende kurs på markedet. I tillegg til at kurset er billigere enn andre kurs, slipper du også reisekostnader og utfordringen ved å flytte. Det kreves heller ingen avanserte eller andre tekniske hjelpemidler enn en fungerende datamaskin med internett-tilkobling. EduPlanet hjelper deg med å komme i gang!

eduplanet premed

Kursets innhold

 • Forhåndsinnspilt PreMed 14v Live Virtual Classroom (vårt andre kurs) tilgjengelig døgnet rundt i 6 måneder 
 • Ca 240 undervisningstimer i kjemi, biologi, anatomi, fysikk og matematikk, samt øvings- og repetisjonsleksjoner 
 • All undervisning skjer på engelsk
 • Aktiv og regelmessig lærerstøtte under kurstiden 
 • Undervisningsmateriale i pdf-format
 • 1,200 øvningsspørsmål i pdf-format
 • Forberedende prøvegjennomganger til medisinuniversitetenes opptaksprøver
 • Tilgang til den private Facebook-gruppen for PreMed-deltakerne
 • Fri tilgang til EduPlanets løpende webinars om medisinstudier i utlandet
 • Gratis søknadshjelp og opptaksvurdering til medisinstudier i utlandet

Hvorfor velge EduPlanets PreMed kurs?

De viktigste grunnen til at kursdeltakerne velger dette kurset:

 1. Undervisning av høy kvalitet til opptaksprøvene
 2. Nettstudier inklusive lærer-support
 3. Svært god pris
 4. Innspilt kurs tilgjengelig døgnet rundt i 6 måneder
 5. Tilgang til Medisin-webinars og kontakt med andre studenter
 6. Gratis hjelp med søknad til medisinuniversitet

Kurset er svært intensivt med mye undervisning og studiemateriale. Du kan imidlertid studere i eget tempo, og tilpasse studieperioden til når det passer deg. Studiene gir også et svært godt kunnskapsgrunnlag til dine fremtidige medisinstudier. Det har vist seg at de som har tatt kurset enklere klarer utdanningen videre, hvilket også er en stor fordel.

Lærere med stort hjerte og engasjement

EduPlanets hovedlærer er Doktor og en av Skandinavias mest erfarne lærere for PreMed-kurs, med mer enn 30 års erfaring med forskning og akademisk undervisning. Kurskvalitet og dine resultater kommer alltid først.

Lærerne er svært engasjerte, og den innspilte undervisningen er inspirerende. Læreren gir deg støtte når du trenger det, og sørger for at du forstår alt og, ikke minst, at du arbeider godt på egenhånd.

Ta kontakt med EduPlanet for mer informasjon, velkommen!

Bare hos EduPlanet

Alt dette får du kun hos EduPlanet som medisinstudent:

 • Karaktersgjennomgang
 • Opptaksvurdering
 • Personlig studieveiledning
 • Gratis søknadshjelp
 • Invitasjon til Medisin-webinars
 • Medlemskap i medisingrupper på Facebook
 • Budsjettgjennomgang og informasjon om Lånekassen
 • Mulighet for finansieringshjelp
 • Påmelding til "Open Days" på medisinuniversitetene
 • Informasjon på norsk, engelsk eller svensk

Slik søker du

Påmelding
Påmelding skjer delvis ved at du betaler inn forskuddet (se rubrikken om Kostnader nedenfor) og delvis gjennom at du sender en e-post til EduPlanet.

Opptakskrav
Ingen spesielle opptakskrav. Kurset er imidlertid rettet mot de som er interesserte i å studere medisin på høyere nivå. Kontakt EduPlanet for råd og tips om PreMed-studier og hva disse innebærer.

Opptaksgaranti

Kurset har opptaksgaranti. Blir du ikke tatt opp får du gå PreMed-kurset en gang til helt kostnadsfritt.

For kontakt eller mer informasjon om 14 uker PreMed kurs Recorded Live Online, Internasjonal, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier

Etter kurset er du klar for opptaksprøven ved utenlandske medisinuniversiteter, for utdanning til tannlege, lege eller veterinær. EduPlanet hjelper deg med å søke.

Eksamen og vurdering

Etter fullført kurs får du utstedt et PreMed Diplom og dokumentasjon på kurset og dets innhold. Dette kan også benyttes når du eksempelvis søker jobb.

Eksaminasjon og dato for opptaksprøve

Eksaminasjon i PreMed-kurset skjer siste uken av kurset. Deretter kan du gjennomføre opptaksprøven til universitetet. Disse arrangeres flere ganger i året, i samarbeid mellom EduPlanet og de medisinuniversitetene som har opptaksprøve. Kontakt EduPlanet for datoer eller besøk deres hjemmeside.

Påmelding og kostnader

Pris: 20 000 SEK

Du kan velge å dele kursavgiften opp i delbetalinger. Kontakt i så tilfelle EduPlanet for mer informasjon om hva du ønsker

For å melde deg på kurset gjør du følgende:

Gjør en første delbetaling på forskudd, på 1000 SEK, til:

 • IBAN: SE29 8000 0838 1690 4107 5392
 • Swift/BIC: SWEDSESS
 • Mottaker: EduPlanet & MediaSpot

Send en e-post til EduPlanet og informer om at du har betalt inn forskuddet. Oppgi også dine kontaktopplysninger, slik som fullstendig navn og telefonnummer.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen 14 uker PreMed kurs Recorded Live Online, Internasjonal.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

EduPlanet Medisin & PreMed

EduPlanet Premed kurs og Medisinstudier utenlands

EduPlanet PreMed-kurs & Medisinstudier utenlands

Gi deg selv en bedre sjanse for studieopptak! Om drømmen din er å bli lege, tannlege eller veterinær, men du har vanskeligheter med å komme inn på studiet, er dette sjansen din. EduPlanets PreMed-kurs gjør deg rustet til å kunne bestå de opptaksprøvene som kreves ved mange utenlandske universiteter. Med hjelp av EduPlanet kan drømmen din om å studere ved et medisinuniversitet bli til virkelighet!

EduPlanet er et av Skandinavias største og mest erfarne utdanningsforetak for Medisinstudier utenlands og forkurs til medisinutdanninger (PreMed). Siden oppstarten i 1982 har de hjulpet tusenvis av studenter med å bli tatt opp til medisinutdanninger utenlands. Selskapet er svenskt og norskt, men har studenter fra mange andre land. Kontoret ligger i Oslo (Ski) og de har kontor i Uppsala (Sverige) og Stockholm. EduPlanet har en internasjonal PreMed-skole med et unikt og effektivt PreMed-kurs, online i sanntid med klasse tilkoblet, som forbereder deg til å bestå medisinutdanningenes tøffe opptaksprøver. De er også norsk representant for mange av de beste medisinuniversitetene i Europa.

Veiledning, opptaksforberedelser og søknad

Hos EduPlanet får du hjelp med å finne riktig medisinuniversitet, klare opptaksprøven, samt med å skrive søknad til universitetet. Lengre nede på siden finner du lenker til deres PreMed-kurs og medisinuniversiteter.

Du har gode sjanser til å komme inn – to opptaksmetoder

Du er ikke nødt til å ha toppkarakterer eller være ekstremt begavet for å ha sjanse til å komme inn på medisin-, tannlege- eller veterinærstudier i utlandet. Opptak til utenlandske medisinuniversiteter skjer enten:

 1. gjennom karakterene dine eller
 2. gjennom de medisinuniversitetene som har opptaksprøve.

EduPlanet hjelper sine studenter med begge måtene å søke opptak på. De har en internasjonal PreMedical-skole med et forberedende kurs til nettopp medisinuniversitetenes opptaksprøver. De som tar PreMed-kurs her, og fullfører dette, vil før eller senere komme inn på de medisinuniversitetene som har opptaksprøver. 100% av de som har fullført EduPlanets PreMed-kurs har hittil kommet inn på universitet – det vil si alle!

premedkurs og medisin på eduplanet

PreMed-kurs – Live leksjoner i Virtual Classroom

Dette er et forberedende kurs for medisinuniversitetenes opptaksprøver. EduPlanets PreMed-kurs går over 14 uker, og inneholder alle viktige deler som trengs for å bestå opptaksprøver i blant annet kjemi, biologi, anatomi, fysikk og matematikk. Kursene undervises på engelsk over nett, "live" i et såkalt Virtual Classroom, der læreren, du og dine medstudenter er tilkoblet samtidig via datamaskiner. Du kan altså delta aktivt, tilkoblet fra et valgfritt sted, uansett hvor du bor. Gjennom leksjonene får du også kontinuerlig aktiv hjelp, oppfølging og støtte fra læreren via telefon, e-post og Facebook. I tillegg lages det opptak av alle leksjonene, slik at du får tilgang til disse på nett døgnet rundt i en periode på 6 måneder.

EduPlanet har også en ferdiginnspilt "budsjettvariant" av dette kurset, Recorded Online, der den aktive leksjonsdelen som går "live" ikke er inkludert. Les mer om kursene via lenkene nedenfor.

Lærerne på PreMed-kursene

EduPlanets sertifiserte lærere har lang erfaring fra forskning og undervisning innen emnene kursene tar opp: kjemi, biologi, anatomi, fysikk og matematikk. Minst like viktig som det er å kunne emnene, er det å også kunne undervise disse på en pedagogisk og inspirerende måte, samt å kunne støtte deltagerne utifra deres individuelle nivå. EduPlanets lærere er kjente for dette, samt for sitt store og vennlige engasjement. Undervisningen gis på engelsk, men lærerne snakker også svensk.

Medisinuniversiteter med opptaksprøver

Mot slutten av kursene legger du, sammen med EduPlanet, en plan for opptaksprøvene for noen av universitetene som har dette. Dette gjør du i forbindelse med kursets avslutning, slik at du har alle kunnskapene ferskt i minnet ved prøven. Følgende universiteter (du kan også lese mer om disse via lenkene nedenfor) har opptaksprøver, og er de som det anbefales å søke på i første omgang (PreMed-kursene er imidlertid tilpasset alle medisinuniversiteter med opptaksprøver):

 • Medical University of Silesia i Katowice (Polen); lege/tannlege
 • UPJS i Kosice (Slovakia); lege/tannlege
 • LSMU i Kaunas (Litauen); lege/tannlege/veterinær 
 • Charles University i Praha (Tsjekkia); lege
 • Debrecen i Debrecen (Ungarn); lege
 • Masaryk University i Brno (Tsjekkia); lege/tannlege
 • VFU i Brno (Tsjekkia); veterinær
 • Medical University of Silesia (Polen); lege/tannlege
 • UVM i Budapest (Ungarn); veterinær 

Stort engasjement og omfattende hjelp

eduplanetEduPlanet er kjent for sitt store engasjement for studentene. De hjelper deg med valg av universitet, karaktergjennomgang, vurdering av søknad, informasjon om Lånekassen, budsjett for studiene og, ikke minst, med å lykkes med studiene. Som student blir du invitert til deres Facebook-grupper og deres "webinars" om medisinstudier, slik at du får samhandle med andre studenter.

Et økonomisk valg og en effektiv undervisning

EduPlanets PreMed-kurs koster betydelig mindre enn andre lignende PreMed/Premedical-kurs. Det finnes andre PreMed-kurs på nett som tilbyr studiemateriale og diagnostiske tester, men disse er rene innspilte kursvarianter, uten interaktiv og direktesendt undervisning med deg som student, og de mangler en aktivt deltagende klasse. Denne forskjellen er ofte avgjørende for at man som deltager skal lykkes på opptaksprøven.

Opptak til medisinuniversiteter gjennom karakterer

EduPlanet er representant for mange av de beste medisinuniversitetene i Europa, hvilket innebærer at de kan hjelpe deg med å søke på universiteter og veilede deg til vellykkede studier. De har et erfarent team som helt kostnadsfritt hjelper deg med å velge de medisinuniversitetene som best passer for deg, samt med å søke opptak til disse. Nederst på denne siden, under utdanninger, kan du lese mer om de ulike medisinuniversitetene som har karakteropptak og som EduPlanet anbefaler:

 • RSU i Riga (Latvia); lege/tannlege
 • Pomoranian i Szczecin (Polen); lege/tannlege
 • Univ. of Nicosia (Kypros); lege

Kontakt EduPlanet dersom du vil vite mer om disse universitetene.

Bare hos EduPlanet

forberedende medisinkurs - eduplanetAlt dette får du bare hos EduPlanet som medisinstudent:

 • Karaktergjennomgang
 • Opptaksvurdering
 • Personlig studierådgivning
 • Gratis søknadshjelp
 • Invitasjon til medisin-webinars
 • Medlemskap i Facebook-grupper og medisingrupper
 • Direkte kontakt med medisinstudenter
 • Budsjettgjennomgang og informasjon om Lånekassen
 • Mulighet til hjelp med finansiering
 • Booking av "Åpen dag"-besøk til medisinuniversitetene 
 • Informasjon på norsk, engelsk eller svensk

EduPlanet hilser deg velkommen, og gir deg ærlige svar på hvordan akkurat du skal lykkes! 

Vis alle utdanninger fra EduPlanet Medisin & PreMed

Kontaktinformasjon til EduPlanet Medisin & PreMed

EduPlanet Medisin & PreMed

EduPlanet
Åsveien 200
1424 Ski


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra 14 uker PreMed kurs Recorded Live Online, Internasjonal:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!