Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Deltid
4 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Kristiansund
Søknadsfrist: 15. april (1. mars på bakgrunn av realkompetanse)
Ja

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse

Dronnings Mauds Minne Høgskole tilbyr Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, på deltid i Kristiansund. 

Ledelse er en viktig del av barnehagelærerutdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund.

Beskrivelse av studiet

Gjennom utdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt å kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagelæreryrket innebærer videre å ha bevissthet om samfunnsoppdraget og at barnehagelæreren har evne til å drøfte profesjonsetiske aspekter ved yrket.

Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger. Ledelse er en viktig del av barnehagelærerutdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen slik som ledelse igjennom veiledning, ledelse av utviklingsarbeid, pedagogisk ledelse, personalledelse, strategisk og administrativ ledelse og organisasjonsledelse.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

Vis alle utdanninger fra Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!