Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars på bakgrunn av realkompetanse)
Ja

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold.

Studiet er organisert ved at 6 tverrfaglige kunnskapsområder er fordelt på tre studieår:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Språk, tekst og matematikk
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Kunnskapsområdene går parallelt gjennom studieåret. Kunnskapsområdet Samfunn, religion og livssyn er fordelt i to separate emner i 1. og 2. studieår, med avsluttende vurdering etter hvert emne.

I løpet av 3. studieår skal studenten i tillegg gjennomføre et fordypningsstudium knyttet til flerkulturell forståelse, og dessuten arbeide med og skrive en individuell bacheloroppgave.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

Vis alle utdanninger fra Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!