Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Sammendrag
Heltid
2 semestre
Årsstudium
Oslo

Om utdanningen

Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. Du må ha gjennomført fagutdanningen din før du kan ta PPU.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng . Fagene er pedagogikk, fagdidaktikk i KRLE og samfunnsfag samt 12 uker variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng .

Opptakskrav/Søknad

Minstekrav til søkere:
- mastergrad
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og religion/KRLE
- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:
Søkere til PPU rangeres etter en helhetsvurdering av den enkelte søker, der utdanningsgrad, antall studiepoeng og oppnådde karakterer vektlegges. I rangeringen for opptaket til høstsemesteret 2020, blir søkere med mastergrad fra MF prioritert.

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 110 ansatte, 1300 studenter og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

Vis alle utdanninger fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Kontaktinformasjon til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Gydas vei 4
0302 Oslo


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!