Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Sammendrag
Heltid
2 semestre
Årsstudium
Oslo

Om utdanningen

Samfunnsfagene viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk påvirker hverdagslivet og er med på å forme våre liv.

I studiet vil du lære mer om samfunnsfaglig teori og metode, det flerkulturelle Norge, religion og samfunn, demokrati og velferdsstat samt internasjonal politikk.

Hensikten med dette studiet er å presentere aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsutvikling slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene. Samfunnsfagene gir både teoretiske verktøy for tanken og forskningsbasert kunnskap om verden. Religiøsitet, tilhørighet og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse .

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 110 ansatte, 1300 studenter og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

Vis alle utdanninger fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Kontaktinformasjon til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Gydas vei 4
0302 Oslo


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!