Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Integrert Master
Oslo
5,5 år
Heltid

Master i arkitektur

Ønsker du å være med å forme omgivelsene? Er du opptatt av hvordan samfunnet fungerer og hvordan våre byer og bygninger er designet og bygget? Da er arkitekturstudiet noe for deg.
Hva gjør en arkitekt?

Arkitekter former verden rundt oss. Arkitekter jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. De kan også jobbe med byplanlegging og byfornyelse. Etter avlagt diplom kan du starte din egen virksomhet eller bli ansatt som arkitekt i privat eller offentlig virksomhet.

Hva lærer du? 
Å være arkitekt er mer enn å tegne selve bygningen eller anlegget. Som student ved arkitekturutdanningen vil du utvikle kompetanse innen estetikk, funksjon, kultur, miljø og samfunn – og forstå hvordan de virker sammen. Samtidig vil ditt unike, skapende uttrykk både utfordres og støttes gjennom hele studiet. Gjennom studiet kan du utforske flere retninger av faget, alt fra den konkrete arkitektoniske
utførelsen, urbanisering, bygningsvern og transformasjon, arkitekturhistorie og teori. Les mer om arkitekturfaget ved AHO her.

Hvordan lærer du? 
Undervisningen foregår på tegnesalen, i verksteder og workshops. Det er også forelesninger, men det meste av læringen skjer ved tegnebordet en-til-en med lærer og medstudenter. Dette kalles studiobasert undervisning. Studentene jobber med prosjekter og praktisk arbeid. Denne måten å arbeide på gir et sosialt miljø og det er tett oppfølging fra lærene. Hvert semester er det tilbud om å bli med på studiereiser i inn- og utland. 
 

Arkitektur på AHO
Arkitekturprogrammet er internasjonalt anerkjent og utdanner noen av verdens fremste arkitekter. Skolen er en ettertraktet samarbeidspartner blant de beste universitetene i verden. AHO har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studiemiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på. Vi ønsker et mangfold av talenter med ulik særpreg og stil. AHO nærmer seg arkitekturfaget med respekt for bygningskulturen og åpenhet for fremtidens utfordringer.

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som tilbyr utdanning innen arkitektur og industridesign og tildeler titlene ph.d, master i arkitektur, master i industridesign og master i landskapsarkitektur.

AHO tilbyr også erfaringsbaserte mastergrader i urbanisme og arkitekturvern.

Faglig innhold – fokus på formgivning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fokuserer på formgivning i alle skalaer, gjenstander, bygninger, by- og landskapsformning.

Studiene kombinerer etablert profesjonalitet og teoretisk dybde med kontekstuell forståelse av de samfunnsmessige og kulturelle rammene som arkitektur og design skal tolkes og fungere innenfor.

Undervisningen foregår hovedsaklig i studioer med 12-20 studenter, og prosjektarbeid er et viktig kjennetegn.

Utdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger, der arkitektutdanningen leder frem til master etter 5,5 år, mens industridesignstudiet fører fram til en master etter 5 år.

Vis alle utdanninger fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Maridalsveien 29
0175 Oslo

Tlf: +47 22 99 70 00
Fax + 47 22 99 71 90

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!