Vis studentum.no som: Mobil

Internasjonal master i landskapsarkitektur (2-årig)

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
Sammendrag
Heltid
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Oslo
Ja

Internasjonal master i landskapsarkitektur (2-årig)

Internasjonal master i landskapsarkiektur er et to-årig masterprogram lokalisert i Oslo.

Landskapsarkitekturfaget står sentralt i å knytte den fysiske verden sammen. AHOs innfallsvinkel til fagdisiplinen er en fremtidsrettet holdning som undersøker og forsker på hvordan disiplinen kan forbedre, gjenopprette eller skape landskap. Undervisningen er forskningsbasert og forskningen er informert av undervisningen. Programmet er designorientert innenfor en landskapstradisjon som vektlegger den sosialt og kulturelt definerte omforming av territorier. Innovative løsninger bidrar til å omformulere omgivelsene våre.

Undervisningsform

Undervisningen er studiobasert. Forståelse av landskapsarkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der dialog ved bordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaer. Studiet legger vekt på samfunnsrelevans, kritisk tenkning, originalitet samt evne til å formidle sammenhenger og ideer. Studentene utvikler redskap for utforming av fremtidens parker, nabolag, byområder og den større forvaltningen av landskap. Feltarbeid er like viktig som designarbeid. Nøye kartlegging og fortolkning av territorier og områdenes mulige kvaliteter er en sentral del av den kreative designprosessen.

Ulike forskningsområder

Forskningsområder som står sentralt er blant annet urbane praksiser og urbant design, byplanlegging, byutvikling, urban transformasjon, regionplanlegging, landskapspraksis og landskapsurbanisme, urban økologi, vann og tilrettelegging, urbant media- og teknologipraksis og nettverksbyen, mapping og GIS; og urbanisme- og landskapshistorie og teori med fokus på byplanleggingshistorie.

Opptakskrav/Søknad

Studenter som har fullført en bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning i landskapsarkitektur, arkitektur eller andre relaterte romlige designstudier, er velkommen til å søke om opptak til International Master of Landscape Architecture på AHO. Internasjonale søkere fra utenfor Norden må dokumentere tilfredsstillende engelsk ferdigheter.

NB! Dokumentasjon av tilfredsstillende kunnskap om engelsk må lastes opp før 1. mars. Pass på at du planlegger å ta IELTS / TOEFL i tide.

Besøk AHO sin nettside for mer informasjon om søknadsprosessen. 

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som tilbyr utdanning innen arkitektur og industridesign og tildeler titlene ph.d, master i arkitektur, master i industridesign og master i landskapsarkitektur.

AHO tilbyr også erfaringsbaserte mastergrader i urbanisme og arkitekturvern.

Faglig innhold – fokus på formgivning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fokuserer på formgivning i alle skalaer, gjenstander, bygninger, by- og landskapsformning.

Studiene kombinerer etablert profesjonalitet og teoretisk dybde med kontekstuell forståelse av de samfunnsmessige og kulturelle rammene som arkitektur og design skal tolkes og fungere innenfor.

Undervisningen foregår hovedsaklig i studioer med 12-20 studenter, og prosjektarbeid er et viktig kjennetegn.

Utdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger, der arkitektutdanningen leder frem til master etter 5,5 år, mens industridesignstudiet fører fram til en master etter 5 år.

Vis alle utdanninger fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Maridalsveien 29
0175 Oslo

Tlf: +47 22 99 70 00
aho.no Utdanningens hjemmeside

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!