Vis studentum.no som: Mobil

Design - master (5-årig)

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
Sammendrag
Heltid
10 semestre/5 år
Master, 5 år
Oppstart: - Oslo
Ja

Design - master (5-årig)

Master i design - et kreativt yrke

Master i design ved AHO er et femårig studieprogram som har fokus på integrasjon mellom estetikk, kultur og samfunn, markedsfag, teknologi og designstrategi, og omfatter industri-, tjeneste- og interaksjonsdesign.

Design blir i dag brukt innen en rekke ulike områder. Man formgir objekter, miljø, identitet og infrastruktur. Faget handler i stor grad om å identifisere behov, for deretter å møte dem på en nye eller bedre måte enn tidligere.

AHO utdanner designere som utvikler og formgir produkter, tjenester og interaktive systemer. Studiet legger vekt på integrasjon mellom estetikk, designstrategi, teknikk, markedsfag kultur og samfunn.

Hva lærer du som designer?

De tre første årene ved designstudiet kalles grunnundervisningen. Her får studentene en grundig introduksjon til nødvendige basiskunnskaper i designfagets ulike retninger. Man tilegner seg også ferdigheter innen fagets metoder og verktøy og gis teoretiske utfordringer. Noe av undervisningen er felles med studentene på arkitekturstudiet.

Fra 7-9 semester arbeider studentene med mer komplekse og selvstendige prosjekter, ofte i samarbeid med næringslivet eller pågående forskningsprosjekter. Studentene kan også velge å spesialisere seg innen enten produktdesign eller interaksjonsdesign.

Produktdesign innebærer utvikling av konsepter, prototyper og produkter. I tillegg inngår visualisering og markedsføring av produktene. Interaksjonsdesign omfatter utvikling av interaktive produkter, konsepter, tjenester og opplevelser, samt prototyping med teknologi og elektronikk.

I tiende og siste semester gjør man en avsluttende diplomoppgave.

Karrieremuligheter som designer

Med en Master i design fra AHO er du rustet til å møte markedets behov og mulighetene mange. Du kan jobbe både i innland og i utland, i designbyrå, enmannsbedrift, eller i firmafellesskap. Mange suksessfulle industridesignbyråer har sitt utspring i fellesskap som startet i studietiden.

Nye arbeidsområder for industridesignere er design management og prosjektledelse. For de med fordypning innen interaksjonsdesign er man en ettertraktet arbeidskraft hos visuell design og IT-selskaper, hos spillutviklere og i konsulentselskaper.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter endt utdanning finnes det mulighet for å søke seg videre for å oppnå ph.d-graden ved AHO.

Opptakskrav/Søknad

For opptak til 1. år master i design er opptakskravet generell studiekompetanse samt beståtte opptaksprøver. 

Det er også mulighet til å søke seg direkte inn på masternivå/i 4.år for studenter med fullført 3-årig relevant utdanning fra en annen institusjon i inn- eller utland. Her søker man på grunnlag av portfolio, karakterutskrifter og motivasjonsbrev.

Se mer informasjon om søknadsprosessen på AHO sin nettside. 

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som tilbyr utdanning innen arkitektur og industridesign og tildeler titlene ph.d, master i arkitektur, master i industridesign og master i landskapsarkitektur.

AHO tilbyr også erfaringsbaserte mastergrader i urbanisme og arkitekturvern.

Faglig innhold – fokus på formgivning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fokuserer på formgivning i alle skalaer, gjenstander, bygninger, by- og landskapsformning.

Studiene kombinerer etablert profesjonalitet og teoretisk dybde med kontekstuell forståelse av de samfunnsmessige og kulturelle rammene som arkitektur og design skal tolkes og fungere innenfor.

Undervisningen foregår hovedsaklig i studioer med 12-20 studenter, og prosjektarbeid er et viktig kjennetegn.

Utdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger, der arkitektutdanningen leder frem til master etter 5,5 år, mens industridesignstudiet fører fram til en master etter 5 år.

Vis alle utdanninger fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Maridalsveien 29
0175 Oslo

Tlf: +47 22 99 70 00
aho.no Utdanningens hjemmeside

Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4

Basert på 2 omtaler

Kruse
(4)
Meget god skole med høyt faglig nivå og høye krav til studentente. Anbefales på det varmeste, men styr unna dersom du ikke er villig til å yte maks gjennom fem år.
Tor Divel
(4)
En bra skole, godt opplegg og gode lærekrefter. Studiet blir hva man gjør det til selv, og de fleste trives veldig bra.
OMTALER
Vurdering
(4,0)
Basert på 2 omtaler