Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
11 semestre/ 5,5 år
Master, 2 år
Oppstart: - Oslo
Ja

Arkitektur - Master

Vil du bli arkitekt? Å studere arkitektur handler om å lære å se såvel som å skape. Studiet er omfattende og krevende, men ikke minst morsomt.

Master i arkitektur ved AHO innholder alle de fagkomponenter og områder man må kjenne til som arkitekt. Undervisningen ved arkitekturprogrammet er studiobasert. Forståelse av arkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der tett dialog mellom student og lærer ved tegnebordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaene. Studiet legger vekt på originalitet, kritisk tenkning, høyt håndverksnivå og formidlingsevne. Programmet har flere fokusområder som representerer ulike faglige ståsteder. Disse spenner fra den konkrete arkitektoniske utførelsen, byens kompleksitet og utviklingsrom og teoriens kritiske stillingstagen til den eksisterende bygningsmassens iboende verdi.

Studiets tre første år er et fast strukturert studieprogram. Det skal gi studentene et selvstendig faglig forankret ståsted basert på grunnleggende fagkunnskap og erfaring med arkitekturfagets arbeidsmåter hentet fra både teori og praksiser. Grunnundervisningen gir adgang til det to- og et halvt-årige masterstudiet. På masternivået setter studentene sammen sitt eget utdanningsløp i valget mellom en rekke studio- og fordypningskurs. Studiet avsluttes med en individuell diplomoppgave. 

Jobb på arkitektkontor

Skolen jobber nært med arkitektkontorer og bransjen forøvrig, og mulighetene for å knytte kontakter i bransjen er store. Gjennom ulike prosjektarbeid lærer man å kommunisere sine tanker og ideer, samt å samarbeide med andre faggrupper. Studiet gir deg derfor en god forberedelse på arbeidslivet.

Karrieremuligheter som arkitekt

Mulighetene er mange og avhenger mye av hva slags spesialisering man velger. Som arkitekt kan du også velge å jobbe i utlandet.

Dersom man velger for eksempel en spesialisering innen urbanisme kan man jobbe med alt fra forholdet mellom den fysiske utformingen og sosiale, økonomiske og samfunnsmessige spørsmål, til planlegging av nye bebyggelser, institusjoner og infrastruktur.

AHOs kandidatundersøkelser viser at flerparten av studentene raskt får relevant jobb etter endt studium. Mange får jobb på bakgrunn av ekstrajobber eller bekjentskaper fra studietiden.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter endt utdanning finnes det mulighet for å søke seg videre for å oppnå ph.d-graden ved AHO.

Opptakskrav/Søknad

AHO tar opp studenter til 1. år (5-årig studieløp) og 4. år (masternivå).

For opptak til 1. år er kravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver. 

Det er også mulighet til å søke seg direkte inn på masternivå/i 4.år for studenter med fullført 3-årig relevant utdanning fra en annen institusjon i inn- eller utland. Her søker man på grunnlag av portfolio, karakterutskrifter og motivasjonsbrev. 

Mer informasjon om søknadsprosessen til 1.år/4.år finner du på AHO sin nettside. 

Studiefakta, Tittel m.m

Det avsluttende semesteret av studiet kalles diplomsemesteret. Her arbeider studentene selvstendig med et avsluttende masterprosjekt tilsvarende 30 studiepoeng, med hjelp av en eller flere veiledere. Diplomprosjektet bedømmes av en ekstern sensorgruppe, og må bestås for å oppnå graden Master i arkitektur.

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som tilbyr utdanning innen arkitektur og industridesign og tildeler titlene ph.d, master i arkitektur, master i industridesign og master i landskapsarkitektur.

AHO tilbyr også erfaringsbaserte mastergrader i urbanisme og arkitekturvern.

Faglig innhold – fokus på formgivning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fokuserer på formgivning i alle skalaer, gjenstander, bygninger, by- og landskapsformning.

Studiene kombinerer etablert profesjonalitet og teoretisk dybde med kontekstuell forståelse av de samfunnsmessige og kulturelle rammene som arkitektur og design skal tolkes og fungere innenfor.

Undervisningen foregår hovedsaklig i studioer med 12-20 studenter, og prosjektarbeid er et viktig kjennetegn.

Utdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger, der arkitektutdanningen leder frem til master etter 5,5 år, mens industridesignstudiet fører fram til en master etter 5 år.

Vis alle utdanninger fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Maridalsveien 29
0175 Oslo

Tlf: +47 22 99 70 00
aho.no Utdanningens hjemmeside

Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4

Basert på 1 omtaler

Arkitekt spire
(4)
På AHO får du virkelig brukt hele seg selv - hender, hode og føtter. Vi har supre verksteder, internasjonale arkitekter som gjestelærere og sagnomsuste studentfester! Mest av alt synes jeg AHO tar meg på alvor; dyktige lærere er inspirerende, og selv om man må prestere, så hjelper det til å få frem det beste i deg selv!
OMTALER
Vurdering
(4,0)
Basert på 1 omtaler