Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

AOF Fagskolen
Sammendrag
Fagskole
Agder, Rogaland, Vestland
1 år
Deltid
Klasserom

Startdatoer
Agder
Kontakt skolen

Rogaland
Kontakt skolen

Vestland
Kontakt skolen

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

Det rapporteres om en økende forekomst av utfordrende atferd, trusler og voldshendelser innen helse- og omsorgssektoren, og trygg håndtering av utfordrende situasjoner krever spesiell kompetanse.

Om utdanningen

Fagskoleutdanningen i trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren vil gi studentene økt kunnskap og kompetanse til å kunne forebygge og håndtere slike krevende situasjoner i arbeidshverdagen.

Viktige områder i utdanningen vil være forebygging, håndtering og veiledning i forbindelse med utfordrende situasjoner.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
– Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne/modul
– Utdanningen består av tre emner/moduler à 10 studiepoeng som kan tas individuelt.
– Samlet gir fagskoleutdanningen 30 studiepoeng.

For kontakt eller mer informasjon om Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, aktivitør og portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon krevesbådefagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring. Utdanningen er delt inn i emner/moduler.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Faginnhold

Emne/modul 1: Forebyggingsperspektivet – 12 uker

1a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Forståelse, holdninger og forebygging

1c. Etikk og kommunikasjon

1d. Samhandling og konfliktløsning

Emne/modul 2: Håndteringsperspektivet – 14 uker

2a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

2b. Faktorer som kan påvirke utvikling av utfordrende situasjoner

2c. Modeller og rammeverk ved utfordrende atferd

2d. Kartlegging og valg av tiltak

Emne/modul 3: Veiledningsperspektivet – 12 uker

3a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

3b. Relasjonskompetanse 3c. Veiledningskompetanse

3d. Kollegarelasjoner og veiledning

3e. Refleksjon og evne til samarbeid

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

AOF Fagskolen

Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Vis alle utdanninger fra AOF Fagskolen

Kontaktinformasjon til AOF Fagskolen

AOF FagskolenVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!